Tone Tellevik Dahl er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo fra Arbeiderpartiet, og har det overordnede ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring i Oslo. Tellevik Dahl har tidligere vært nestleder i byutviklingskomiteen og leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, samt leder av bydelsutvalget i Bydel Sagene.

Guri Melby er nestleder i komite for miljø og samferdsel i Oslo og gruppeleder for Venstres bystyregruppe. I tillegg er hun vararepresentant til Stortinget (for Trine Skei Grande og Ola Elvestuen) og medlem i Sentralstyret. Hun ledet arbeidet med Venstres stortingsvalgprogram for perioden. I perioden 2013-2015 var hun byråd for miljø- og samferdsel i Oslo Kommune.  Hun har en mastergrad i nordisk fra NTNU.

OSLO 20131122
Pressebilder for Oslo kommune.
Foto: nyebilder.no

Kaja Misvær Kistorp leder tjenestedesign DesignIT og er leder Design for offentlige Tjenester (DOT) på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Kaja er utdannet sivilingeniør i Industriell design ved Aalborg Universitet med spesialisering i tjenestedesign og brukerstyrte innovasjonsprosesser.

Marit Helgesen jobber i designbyrået Designit i et tverrfaglige team med brukerinvolvering og konseptutvikling i prosjekter innen tjenestedesign. Med en mastergrad i industridesign fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har hun tidligere jobbet som industridesigner for blant annet Hareide Design As, og har erfaring fra både utvikling og brukertesting av fysiske produkter. De seneste årene har hun fokusert sin kompetanse på å skape helhetlige brukeropplevelser og være med på å utvikle nye innovative tjenester for både offentlige og private kunder.

Ingvil Aarholt Hegna er seniorrådgiver i DOGA ved avdelingen for arkitektur og byutvikling og jobber særlig innenfor feltet medvirkning i by- og stedsutvikling. Har tidligere erfaring som arkitekt og rådgiver i Oppland fylkeskommune og som prosjekterende arkitekt i Asplan Viak og ved flere arkitektkontorer. Har også erfaring fra bistandsprosjekter gjennom arkitektpraksis på Madagaskar. Hegna er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med etterutdanning innen areal- og samfunnsplanlegging. 

Vigdis Steinarsdottir Rishaug jobber som landskapsarkitekt i Asplan Viak. Hun jobbet tidligere på Sørlandet, men holder nå til i Trondheim. Hun skrev om jenter og fysisk aktivitet i forbindelse med sitt masterstudie i København.

Ingrid Elise Sigmundstad jobber som prosjektkoordinator for Forandringshuset Grønland, et kultur- og aktivitetshus for barn og unge som åpnet 04.mai i år.Hun er utdannet ungdomsarbeider, og har også studert emner innenfor religion, antropologi og markedsføring. Sigmundstad har vært aktiv i ulike verv i Norges KFUK-KFUM og har bred erfaring med ledertrening og medbestemmelsesprosesser med ungdom.

Anders Bettum er førstekonservator og fungerende avdelingsleder ved Interkulturelt museum på Grønland, (IKM). Bettum har bl.a. ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold. Han er utdannet religionshistoriker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er også leder og trener for Sentrum bokseklubb, som holder til på Vahl skole.

Andreas Capjon, bybonde Losæter, har vokst opp på gård og har et  glødende engasjement for urbant landbruk. Han har ledererfaring gjennom fra Hero kompetanse, asylmottak og internasjonale prosjekter gjennom Flyktninghjelpen. Capjon har en mastergrad i migrasjonsstudier fra University of Sussex, England.

Hanne Dannevig Hauge er rektor på Gamlebyen skolen. Hun har jobbet i skolesektorene siden 1990, bl.a. som lærer på ungdomstrinnet, folkehøgskole og med voksenopplæring og norskundervisning for innvandrere. Hun er utdannet lektor med opprykk, har en Master i public management fra BI og videreutdanning innen flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk.

Nassima Dzair er grunnlegger og daglig leder i InterBridge, et internasjonalt sosialt entreprenørskap med base i Norge. Hun er selv en flerspråklig verdensborger, med tverrfaglig akademisk bakgrunn og interkulturell kompetanse. Dzairs karriere og lidenskap har bestått i å bygge broer mellom sektorer, kulturer og mennesker, for å skape og implementere løsninger for mer inkluderende og bærekraftige samfunn. Hennes fokus ligger i å styrke individer til å bli endringsagenter ved å utvikle lederegenskaper og engasjere til å ta samfunnsansvar.

LANDSKAPSARKITEKT FOR BJØRVIKA:

Louise Fiil Hansen er Urban Designer, partner og daglig leder i SLA Oslo. Som urbanist og landskapsarkitekt arbeider Louise med å transformere byer og byrom i Norge og Skandinavia. Hun har 10 års erfaring fra internasjonalt anerkjente arkitektfirmaer og i 2014 startet hun opp SLAs kontor i Oslo. SLA er en av Skandinavias største rådgivere innenfor bærekraftig og naturbasert byplanlegging, byrom og landskapsarkitektur. SLA har kontorer i København, Aarhus og Oslo og utgjør et tverrfaglig arkitektonisk laboratorium, som konstant strever etter å bruke naturens prosesser og prinsipper til å forbedre menneskers livskvalitet.

Bernt Skøien har vært ansatt i HAV Eiendom fra 2009 og kom før det fra OBOS. Han er nå konstituert i stillingen som administrerende direktør.

Rolf Thorsen er administrerende direktør i Oslo S Utvikling. Rolf ble ansatt som administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU) i mai 2014. Thorsen var fra 2007 administrerende direktør i NCC Property Development AS, og har en bred erfaring fra ulike stillinger i NCC. Thorsen huskes av mange for sin innsats i roing på 80- og 90-tallet med medaljer i VM, OL og mange norske og nordiske mesterskap.

Geir Lynnebakken er daglig leder i Bjørvika Utvikling.  Geir har jobbet med Bjørvikaprosjektet i over 10 år og vært leder i Bjørvika Utvikling siden 2010. Tidligere har han bl.a. vært prosjektkoordinator for Gardermobanen og Telenors hovedkontor.

ORDSTYRER:

Anne Beate Hovind er prosjektleder for kunstprosjektene Framtidsbiblioteket (Future Library) og Flatbread Society på Losæter i Bjørvika Utvikling. Hun har hatt tilhold i Bjørvika i over 10 år og jobbet med temporære kunst- og kulturaktiviteter.