Kunsthall Oslo åpner utstilling med Elisabeth Haar

i nye utstillingslokaler på hjørnet i Rostockgata/Trelastgata. Les mer her.