Program Bjørvikakonferansen 2014 «Bylykke»

BAKGRUNN OG PÅMELDING   |  OM INNLEDERNE

Konferansier:

Arne Hjeltnes

 

08:30-09:00

Kaffe og registering

 

09:00-09:30

Utbyggerne:

  • Eva Hagen, adm. dir. HAV E
  • Rolf Thorsen, adm. dir. OSU
  • Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling

Utbyggerne forteller om planene for å skape et levende bygulv og offentlige rom. Muligheter og utfordringer underveis.

 

09:45-10:30

Viktoria Walldin, antropolog og partner, White Arkitekter, Sverige

Stadsplanering & arkitektur som drivkraft för god hälsa och sociala förbättringar

 

10:30-11:00

3 x urbane «forstyrrelser»

  • Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst Bjørvika Utvikling
  • Ola Refsnes, Liebling Cafe, Grünerløkka
  • Steven Gersh, rådgiver Norsk forening mot støy

11:00-11:30


Guri Melby,
 Byråd for miljø og samferdsel

Bylykke og Oslo kommunes ambisjoner for Bjørvikas uterom, et godt bymiljø og tilrettelegging for Oslos befolkning

 

11:30-12:00

LUNSJ

Taro Vestøl Cooper, slampoet
«Bylykke og urbane forstyrrelser»

 

12:00-13:00

Samtale om BYLYKKE

Deltakere: Viktoria Walldin, Ellen de Vibe, Guri Melby, Eva Hagen og Rolf Thorsen

 

13:00-13:30

Ellen de Vibe, direktør Plan og Bygningsetaten

Utfordringer og forutsetninger for å lykkes med et levende bygulv og PBEs rolle

 

13:30-14:00

Arne Hjeltnes, konsernsjef i CREUNA Norden

De viktigste ingrediensene for å etablere seg i Bjørvika

 

14:00

Sluttreplikk og oppsummering av Geir Lynnebakken