Program Bjørvikakonferansen 2015 «Aktiv på byvis»

Oslo S Utvikling, HAV Eiendom og Bjørvika Utvikling har gleden av å ønske velkommen til Bjørvikakonferansen 2015 Aktiv på BYvis.

Utbyggerne i Bjørvika har som mål å skape en aktiv, levende og mangfoldig bydel. Mangfold blir aldri større enn de ytterpunktene vi setter selv. På konferansen inviteres innledere og publikum til å reflektere rundt Bjørvikas mulige mangfold: Om ytterpunkter, hvordan byggeplass OG byliv kan kombineres, folks behov og medvirkning, om tilrettelegging av et mangfoldig kunst, kultur og aktivitetstilbud – sommer som vinter – i denne delen av fjordbyen Oslo.

Bjørvikakonferansen er en fagkonferanse om byutvikling generelt og Bjørvika spesielt som arrangeres for femte år på rad. Den er gratis og er åpen for alle, og deltakelse spenner fra utbyggere, byutviklere, etater og nabolag til urbanister, studenter og akademikere.

TID: Tirsdag 24. nov. fra kl. 09.00 til 14.00
STED: Dronning Eufemias gate 16, auditoriet ved resepsjonen.
PÅMELDING/PRIS: Konferansen (inkl. lunsj) er gratis, men krever påmelding.

Ordstyrer: Vibeke Ahlsand, Oslo S Utvikling

09:00 Velkommen ved Marianne Borgen, ordfører  i Oslo

09.15

 

 

 

Status 2015/16 og tilrettelegging for en aktiv, levende og mangfoldig Bjørvika – også i byggeperioden

Representanter fra utbyggerne:
– Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling
– Rolf Thorsen, adm. dir. Oslo S Utvikling
– Eva Hagen, adm. dir. HAV Eiendom

10:00

 

 

Kunst og kultur som aktiviserer og inkluderer

Henrik Svalheim, brukerkoordinator for det nye Munchmuseet i Bjørvika
Ambisjonene og visjonene for det nye Munch Museet i Bjørvika.

Will Bradley, Oslo Kunsthall
Refleksjoner rundt Bjørvikas ytterpunkter og om tilrettelegging av et mangfoldig kunsttilbud.

Anne Beate Hovind, prosjektleder kunst, Bjørvika Utvikling
Samtidskunst og sæterliv – sakte tid og mangfoldets yttergrenser

Kristin Danielsen, biblioteksjef Deichmanske bibliotek
Byens bankende hjerte

11:00

 

 

Urbant friluftsliv for en mangefasettert befolkning

Deni Ruggeri, professor i landskapsarkitektur, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
From sustainability to topophilia. Tips for an urban redevelopment that touches the heart

11:30- Lunsj på Stock – på andre siden av Stasjonsallmenningen i Deloitte byggets, DEG14
12:15 ….forts. Urbant friluftsliv for en mangefasettert befolkning

Margrete Assev, DNT Oslo og omegn
Synspunkter rundt hvordan DNTs bynære aktiviteter kan bidra til inkludering og bymiljø i bydelen og Oslo.

Even Bakken, Dronninga Landskap
Aktivisering, spillemidler og folkehelse – med fokus på byrommene i Bjørvika.

Riccardo Di Modugno, Bjørvika sportsklubb
Moderne idrettsklubb uten arena – og mobilisering via sosiale media.

Ellen Vik Ossiannilsson, Frigo – Friluftssenteret i Gamle Oslo
Tilrettelegging for spontan aktivitet i Bydel Gamle Oslo

13:00

 

Ordskifte: Hva skal til for å skape et mangfold av aktiviteter på byvis?

I panelet: Hanna Marcussen, Kristin Danielsen, Halvor Ellefsen og Anne Beate Hovind

OrdstyrerErling Fossen

Innledninger til ordskiftet ved
– Hanna E. Marcussen, Byråd for byutvikling
– Halvor Ellefsen, universitetslektor, Institutt for urbanisme og landskap AHO