Program Bjørvikakonferansen 2016

STEDDronning Eufemias gate 16 i Barcode, Bjørvika. Auditoriet ved resepsjonen. (se kart her).

BAKGRUNN/INVITASJON   |  OM INNLEDERNE  |  LIVE STREAMING | ARTIKKEL OM KONFERANSEN

Alle innleggene ble streamet live og kan sees på Youtube:

08.30 Registrering og kaffe

09.00  Velkommen

Ordstyrer: Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling

Om status 2016/17 for utbyggingen i Bjørvika og tilrettelegging for barn og ungdom

Representanter fra utbyggerne

  • Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling
  • Rolf Thorsen, adm. dir. Oslo S Utvikling
  • Bernt Skøien, adm. dir. HAV Eiendom