PROGRAM BJØRVIKAKONFERANSEN 2017:
Hvordan komponere en aktiv bydel?

INVITASJON  |   BIDRAGSYTERNE  |  LIVE STREAM HER  |  TILBAKE TIL OVERSIKT

Ordstyrer: Maria Louise Rognerud, Oslo S Utvikling
08.30 Registrering og kaffe
09.00 UTBYGGERNE

Status 2017/18 med fokus på Bjørvikas komposisjon og særegenheter

  • Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling
  • Rolf Thorsen, adm. dir. Oslo S Utvikling
  • Kjell Døvle Kalland, adm. dir. HAV Eiendom
09.45 AKADEMIKEREN
Ingar Brattbakk, Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Hvordan kan vi skape synergier og samhandling mellom Grønland og Bjørvika? Med utgangspunkt i funn og refleksjoner fra den sosiokulturelle stedsanalysen av Grønland som ble presentert 5. oktober i forbindelse med områdeløftet.

10.15 Kaffepause
10.30 BYRÅKRATEN

Andreas Vaa Bermann avd.dir. for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten

Områdeplanlegging med ambisjonen om et yrende byliv.

11.00 DET TVERRFAGLIG TEAMET:

CASE: Om prosessen og utviklingen av strategien “Aktiv by” i Barcode og Bispevika

UTVIKLERENMaria Rognerud, dir. bygulv fra OSU om tilnærming og metodikken bak helhetlig komposisjon og tilretteleggingen av bygulvsarealene.

FASILITATORENMario Vahos, arkitekt fra A-lab presenterer essensen av Aktiv By med vektlegging av tilnærming og metodikk.

ARKITEKTENDavid Leonard og John Morgan, arkitekter og eiere av Leonard Design Architects – How to design successful spaces, active facades and retail design in large urban development projects.

UTLEIERENRemi Olsen, head of retail, Akershus Eiendom om utleie av bygulvsarealene.

LEIETAKERENKathrine Wilson, dgl. leder, Kunsthall Oslo om å være leietaker i et utviklingsområde og vår rolle som kunstaktør i et transformasjonsområde.

12.00 LUNSJ
12.30 Hva skal til for å skape aktivt byliv? Utfordringer og lærdom.

KULTURENTREPRENØRENErlend Mogård-Larsen (SALT og Vippa) om å gjøre det mulige mulig.
POLITIKERENTrine Skei Grande (V) om tilrettelegging for gründere, småbedrifter, kulturaktører og ukonvensjonelt samarbeid
EIENDOMSUTVIKLERENOlav Line (Mustad Eiendom) om aktive fasader og refleksjoner rundt metningspunkt

13.00 MENINGSUTVEKSLING: Hvordan samarbeide om å skape aktivt byliv? Hvordan ser framtidensbyen og Bjørvika ut? Hva skal markedet styre og hva skal det offentlige styre?

Ordstyrer: Erling Fossen

Paneldeltakere:
Innledning ved Victoria Marie Evensen (leder for byutviklingskomiteen, Oslo bystyre),
Andreas Vaa Bermann (PBE), Trine Skei Grande (V), Rolf Thorsen (OSU) og Geir Haaversen (A-lab).