Sjøbadet er en viktig milepæl for Bjørvika, og Bjørvika Infrastruktur har vært ansvarlig for byggingen. Samme dag som det åpnet ble sjøbadet vederlagsfritt gitt til Oslo Kommune, Bymiljøetaten for eierskap og drift.

Etter den offisielle åpningen tok Geir Lynnebakken fra Bjørvika Utvikling, Byråd Guri Melby og Espen Pays fra Sørenga Utvikling utfordringen og hoppet uti sjøbadet.

Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune stod for den offisielle åpningen. Publikum opplevde deretter synkronsvømmere, sopran Gunda-Marie Bruce som kom roende inn med båten Vaaghals og indiepop-gruppen ”Svømmebasseng”, som bl.a. spilte låten ”Svømme i Oslo”. Oslo Svømmekrets inviterte deretter alle som var interessert til lekne konkurranser i vann, noe som ble avkortet pga det ustabile været.

Bjørvika Utvikling arrangerte åpningen av sjøbadet i samarbeid med Sørenga UtviklingOslo S Utvikling, HAV E, Oslo SvømmekretsBymiljøetaten i Oslo kommune og AF-Gruppen.
Gunda-Marie Bruce kom roende inn med Vaaghals. I tillegg til Martin Liback og hans crew, stilte Rolf Thorsen fra OSU opp som en av roerne. (foto: Vibeke Hermanrud øverst, Lindeka Qampi midten, Zanele Muholi nederst)

Vaaghals er en rekonstruert båt, basert på det arkeologiske funn som ble gravd ut i Bjørvika i 2008-2009. Den originale båten er fra slutten av 1500-tallet. Takk til Maritimt museum for lån av båten til åpningen av sjøbadet. Les mer om båten her.


Synkronsvømmerne fra Oslo Svømmekrets gjorde seg klare. (foto: Lindeka Qampi)Flott underholdning. Foto: Lindeka QampiSvømmebasseng sang Svømme i Oslo og flere kule låter. Foto: Lindeka Qampi øverst og Vibeke Hermanrud under. 


Konferansier Geir Schau var 100% tilstede under åpningen. Og livreddere fra Norges Livredningsselskap passet på. Foto: Lindeka Qampi


Is må man ha! Takket være Diplomis og Henriette Stensdal som hadde gleden av å dele ut isene. Foto: Vibeke Hermanrud


Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel fra Oslo kommune sto for den offisielle åpningen. Foto: Lindeka Qampi


Geir og Geir: Konferansier Geir Schau og byggherre Geir Lynnebakken fra Bjørvika Utvikling. Foto: Lindeka Qampi
 


Publikum og badende. Foto: Lindeka Qampi


Sjøbadet er åpent! Foto: Lindeka Qampi


Vaaghals og de første besøkende på Sørenga Sjøbad. Foto: Lindeka Qampi

Lange planleggingsprosesser
Bjørvika Infrastruktur har arbeidet med konkurranseprogrammet for Sørenga fra 2004, detaljregulering fra 2008, og konkretisering av park og sjøbad fra 2011.

I 2016 åpner resten av parken på land. I løpet av 2015 vil havnepromenade øst på Sørenga bygges ferdig. Det samme blir den permanente veien til Sørenga, og Kanal E10 – en kanal som gjør Sørenga til en øy.

FAKTA OM SJØBADET:
Sjøbadet blir en flytende park på rundt fem dekar og er en forlengelse av parken på land ytterst på Sørenga.

Bjørvika Infrastruktur AS er ansvarlig for utbyggingen av denne parken på sjø og land, samt syv allmenninger, havnepromenaden, veier og annet teknisk infrastruktur i Bjørvika. Sjøbadet ble bygget i en tørrlagt dokk på Fredrikstad Mekaniske Verksted av entreprenør AF Gruppen.

Ytre mål: ca 5.000 m2 (190 m lang, ca 28 m bred)
Konstruksjonens areal: 3.115 m2
Høyde: 2,3 til 2,6 meter
Total vekt: 4650 tonn (tilsvarer ca. 3100 personbiler)
Løpemeter armering i konstruksjonen: ca 370 km (2 ganger t/r Fredrikstad-Oslo)
Antall knuter som binder armeringen: ca. 1,5 million knuter
XPS isopor: ca. 5800 m3 (levert med 65 trailerlass)

Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS
Arkitekt: Aas Jacobsen, LPO og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Entreprenør: AF-gruppen

Strand gjort mulig av sjøvoll

Her på Sørenga var det som mange husker container havn og dypvannskai med 10 meter vann dybde. I forbindelse med reguleringsarbeidet ble det satt krav om at skip ikke skal kunne seile inn i bebyggelsen.

Hav Eiendom som er grunneier her har utført et stort arbeide med å fylle opp en voll med 140.000 m3 stein rundt hele den ytterste delen av Sørenga slik at evt. skip på avveie stanser i denne.

En flott bivirkning av dette arbeidet er at det ble mulig å etablere en strand. Da ble det også naturlig å la sjøbadet være en kombinasjon av det anlegget dere ser på land og en flytende konstruksjon i sjøen som sørger for at det ikke er forskjell på flo og fjære. Totalt er parken her ytterst på Sørenga drøye 8 mål. Ca. halvparten på land og en halvpart i sjø.

Takk til alle aktørene som har jobbet med sjøbadet

Geir Lynnebakken takket i sin tale alle som de som har utført arbeidet med havnepromenaden og sjøbad på Sørenga:

”Innledningsvis er det Aas Jakobsen sammen med LPO arkitekter / Kristine Jensen Tegnestue som vant arkitektkonkurransen om Sørenga, og som har formgitt havnepromenade og sjøbadet.

Sommeren 2013 ble AF Gruppen AS tildelt oppdraget med å bygge sjøbadet. De har tidligere bygget Havnepromenade langs vest og østsiden.

Det er mye godt ingeniørarbeid som ligger til grunn for konstruksjonene og de har hatt med seg Dr. Techn. Olav Olsen som sin ingeniør for svært krevende og nødvendige beregninger.

Her skal teori møte praksis og det er store volumer vi snakker om. Flyteren jeg nå står på veier formidable 4.000 tonn. Det er da viktig at betongarbeidet utføres med stor presisjon. Slik at den flyter vannrett og i rett høyde i sjøen. Det har AF gjort med stor grad av nøyaktighet og ikke minst yrkesstolthet.

Støpearbeidene foregikk i en dokk i Fredrikstad gjennom vinter og sommer 2014, før det ble slept hit i høst hvor alle detaljer er ferdigstilt. Det er lagt 50.000 meter med miljøvennlig Kebony-impregnert treverk og brukt mer en 300.000 treskruer. De av dere som har stått på knærne med skrudrill kan forestille dere omfanget av det.

Dette er ingen hyllevare, men håndverk tvers igjennom, vi skal heller ikke glemme at det er mange dager her i sjøkanten som er annerledes enn denne, så det kreves pågangsmot når mørke og kuldegrader dominerer.

AF Gruppen har hatt med seg flere dyktige underleverandører, Byggimpuls har utført et flott trearbeide, mens det også er montert et spennende belysningsanlegg. Dette er levert av iGuzzini og montert av Atom Elektro. Dette skal gi området en flott karakter i den delen av året hvor det bare er is-badere som boltrer seg i sjøen. Dette skal være et helårs sted.

På land er det lagt sandstrand og flotte oppholdsarealer med gress, beplantning og granitt. Braathen Landskap har stått for dette.

Jeg må også få trekke frem min fantastisk flotte stab fra Bjørvika Infrastruktur med Trond Knapstad og Frank Lønberg i spissen som har lagt ned en stor innsats i sin ledelse av prosjektet, det er mange detaljer som skal på plass og det skal koordineres med omkringliggende entrepriser.

Den gjengen som står her har arbeidet målrettet og lenge og helt til siste slutt for å få alt ferdig. Jeg synes de fortjener en skikkelig applaus for sitt arbeide.

Vi vil også takke Sørenga Utvikling og deres entreprenører for god samhandling, og ikke minst dere mange som bor her på Sørenga for god tålmodighet med mye anleggstrafikk, det løsner nå.

Til slutt vil vi takke Oslo Kommune med Plan og bygningsetaten og ikke minst Bymiljøetaten for svært godt og konstruktivt samarbeide.”