Tenk deg at reisende kan komme seg fra Oslo til Ski på 11 minutter om få år! Landets hittil lengste jernbanetunnel på 22 kilometer bygges i disse dager med dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. I samspill med Østfoldbanen vil dette føre til en ny hverdag for togpassasjerene.

Follobaneprosjektet har gjort et imponerende arbeid med å etablere et infosenter som gjennom bilder, videoer og fakta gir de besøkende et godt innblikk i Norges største samferdselsprosjekt. I INFOsenteret kan du se tunnelborremaskinene i miniatyrform, ta en tur ned i tunnelene gjennom Virtual Reality eller gå inne i tunnelen som bildet over illustrerer.


Teknisk sjef Hans Christian Kruse viste sekretariatet for 3D-modellen for Bjørvika rundt i INFOsenteret for Follobaneprosjektet. Han forklarer at i noen områder er det trangt om plassen, så der benytter de både sprenging og splitting for å bygge tunnelen.

Dronninger og kjente kvinneskikkelser borer tunnelen
Det omfattende arbeidet med den nye follobanen er godt i gang. Fire enorme tunnelboremaskinene står for hoveddelen av utgravingene og har en planlagt fremdrift på 15 meter i døgnet. Boremaskinene bærer navn til dronninger og andre kjente personligheter som har bodd i nærheten eller over Follobanen: Dronning Eufemia og dronning Ellisiv startet i fjor høst med å bore sin del av Follobanen med oppstart fra Oslo. I motsatt retning har maskinene fått navn etter to kjente kvinneskikkelser fra Follo; Anna fra Kloppa som var en velkjent handelsreisende i Kolbotn sentrum på 50-tallet og Magda Flåtestad som drev fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune. Etter planen skal alle de fire tunnelboremaskinene være ferdige med jobben mot slutten av 2018.

Arkeologisk gjenstander
INFOsenteret inneholder også en utstilling av gjenstander fra de omfattende arkeologiske utgravningene i Oslos middelalderby. Det er gjenstander fra 12-1300-tallet som skosåler, keramikkskår og en del av et laftehjørne fra trekonstruksjon.

Ønsker velkommen til INFOsenteret i Bjørvika
Follobaneprosjekter ønsker besøkende velkommen til sitt INFOsenter i Bispegata 13, inngang Trelastgata – i Bjørvika, Oslo.

Åpningstider: tirsdag-torsdag fra kl. 11 til kl. 18, samt mandager og fredager fra kl. 11 til kl. 15. Større grupper kan avtale andre tidspunkt med behov.

For mer info om Folloprosjektet, se: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/om-follobaneprosjektet/