Lørdag den 8. august var en viktig milepæl da den første pilaren, på ca. 60 tonn, til broen over stasjonsområdet, inngang øst, ble heist på plass. De 3 andre pilarene vil komme de nærmeste ukene. Broen blir 213 meter lang og skal stå ferdig i 2011.

60 tonn til himmels.

Fra Kalingrad til Bjørvika 
Broseksjonene er produsert hos Lukoil i Kaliningrad og den første leveransen er ankommet med båt. Det monteres et midlertidig «lanseringslager» på pilarene som skal benyttes for å få selve stålfagverket på plass. Stålfagverket består av totalt 4 seksjoner og det første løftes på plass i slutten av august og klargjøres for lansering/skyving ut over sporområdet. Senere i høst vil gangbanen skyves ut opphengt i fagverket.

Samarbeid med Jernbaneverket
På grunn av at arbeidene pågår i sporområdet vil det være behov for å stenge spor- og kontaktledningsanlegg på Oslo S. Derfor kreves det spesielt mye koordinering og planlegging med Jernbaneverket. Arbeidene vil i stor grad utføres som helg og nattarbeid.

Fremdrift
Arbeidet med broen startet våren 2009 og avsluttes i mai 2011. Fundamenteringsarbeidene for Stasjonsinngang Øst ble avsluttet som planlagt juni 2009.
• Brokonstruksjonen sveises sammen på Stasjonsallmenningen syd for Oslo S.
• Stålfagverk og gangbane lanseres inn over sporområdet andre halvår 2009.
• 1 halvår 2010 vil glassrekkverk, belegg på gangbane og tekniske installasjoner komme på plass.
• Arbeidene med broa vil avsluttes i mai 2010.

Det er Betonmast anlegg AS, med NLI AS, SIAS AS og Bull AS som underleverandører, som står for arbeidene.

Full funksjon for fotgjengere vil avhenge av ferdigstillelse av torg på nordsiden og tilsvarende parkanlegg på sydsiden. Foreløpig er dette planlagt ferdig i løpet av 2011.

Samarbeid 

Broarbeidene koordineres med og utføres i samarbeid med Statens vegvesen, som bygger Østre Tangent over sporområdet i samme periode. Plassen på nordsiden ferdigstilles parallelt med Entra eiendoms Oslo S på sørsiden av Tollbygningen.


1. pilaren heises på plass.


17. august 2009 er også pilar nr. 2 og 3 på plass.


Lossing av brokonstruksjon 20. august 2009.


Broelement på vei fra havna til Bjørvika 22. august 2009.


Blir smågutter i forhold……Bjørvika 29. august 2009


Et broelement til heises på plass 30. august 2009.


Broen begynner å ta form 30. august 2009.


Slik blir den nye broen fra Bjørvika til Oslo S når den står ferdig i 2011.