HØST I BJØRVIKAFoto: Bjørvika Utvikling

I Barcode har flere butikker og serveringstilbud åpnet den siste tiden, bl.a. en Kiwi-butikk. Oslo S Utvikling holder på å ferdigstille bygningen øst i Barcode, og Bjørvika Utvikling vil ferdigstille infrastrukturen rundt – som veier og fortau – i løpet av høsten 2015.


Lysdesign på Stasjonsallmenningen med akrobaten i bakgrunnen. (foto: Bjørvika Utvikling)

SJØBADET PÅ SØRENGA 


Sjøbadet sett fra Ekeberg 4. juli 2015. Foto: Bjørvika Utvikling


Gunda-Marie Bruce kom roende inn med Vaaghals da sjøbadet i Bjørvika åpnet 25. juni 2015. Rolf Thorsen fra OSU stilte bl.a. opp som en av roerne. (foto: Zanele Muholi) 


Synkronsvømmerne fra Oslo Svømmekrets underholdt. (foto: Lindeka Qampi)


Foto: Bjørvika Utvikling

HAVNEPROMENADEFEIRING OG ÅPNINGEN AV DRONNING EUFEMIAS GATE 14. JUNI


Camp Bjørvika var et sentralt møtepunkt under feiringen. Her var det foodtrucks, infostands, basketballbane, m.m.(Foto: OSU)


Camp Bjørvika (Foto: Bjørvika Utvikling)


Statens vegvesen arrangerte i samarbeid med Oslo kommune gatefest for å feire at Dronning Eufemias er ferdig. I Bjørvikas paradegate foran Barcode var det BMX-show, nysirkus, botanisk vandring, friknekter som lærer bort kampsport fra middelalderen, m.m. (Foto: OSU)


På Losæter midt i Bjørvika kom sauer og lam fra Bogstad går på besøk i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo Kommune. De morsomme hønene fra Kampen Barnebondegård var også populære for store og små. (foto: Bjørvika Utvikling)


Den ene hønen la et egg da den var på besøk. Noe som er et godt tegn på trivsel! (foto: Bjørvika Utvikling)


Havnepromenaden er merket med oransje containere strekkers seg 9 km fra innerst i Frognerkilen til Grønlia lengst øst i Bjørvika. Foto: Bjørvika Utvikling. 
Se flere bilder fra feiring av Oslos havnepromenade her.

AKERSELVALLMENNINGEN
Denne allmenningen åpnet i begynnelsen av året.


I juli var det stor debatt rundt ekskluderende design, og dette resulterte i at armlenene på flere benker på Akerselvaallmenningen ved Barcode ble fjernet i august. (foto: Bjørvika Utvikling)

LOSÆTER


Jordseremoni og signering av erklæring om bruk av Loallmenningen, 2015 (foto: Svein Kjøde)


Prosesjon med Barcode i bakgrunnen, Oslo, 2015 (foto: Svein Kjøde)


Potetplukking, smaking av honning fra Oslo Byrøkts bikuber på Losæter, urkornet spelt vaier i vinden, og andre aktiviteter på sætra.
Les mer om Losæter her.

FRAMTIDSBIBLIOTEKET


I mai overrakte Margaret Atwood (t.h.) Framtidsbibliotekets første manuskriptet til kulturbyråd Hallstein Bjercke (t.v.). Kunstneren Katie Paterson i midten.
Photo © Bjørvika Utvikling by Kristin von Hirsch

Les mer og se video fra overrekkelsen her.

UTSIKTSBILDER


Bildene over: Utsikt fra Ekeberg 4. juli 2015 (foto: Bjørvika Utvikling)


Flyfoto, august 2015 (Foto: OSU)


Omtrent slik forventes det at Bjørvika vil se ut når alt er ferdig. © 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell(august 2015)