Bli med på en markering av verdens matjord-dag 5. desember på Mathallen Oslo. Anne Beate Hovind fra Bjørvika Utvikling skal også holde appell om kunstnergruppen Futurefarmers og deres fokus på jord og urkorn på Loallmenningen i årene fremover.

Du inviteres til et intimt møte med meitemark-kompost i et badekar utenfor Mathallen fra kl 13:00 på fredag 5. desember.

14:00 Se fruktbar jord og kompost på Torget i Mathallen

15:30 Appell ved Økologisk foregangsfylke «Levende Matjord» og Anne Beate Hovind fra Bjørvika Utvikling i Matsalen

16:00 Fremvisning av filmen «Symphony of the Soil» i Matsalen

19:00 Lansering av Kore – database for jordbruksforskning, på Torget


Foto: Futurefarmers

Ta vare på matjorda – Ta vare på deg selv!
Det meste av planeten vår er mineraler. Det er fjell, steiner, grus, sand og støv. Likevel settes det i gang prosesser som skaper matjord – dette veldig tynne laget som for vår planet kan sammenlignes med huden til et menneske. Matjorda er der mineraler og organisk materiale møtes for å skape livsvilkår for planter og vekster som igjen er grunnlaget for alt liv.

Norge har kun 3 % jordbruksareal. Vi er et av de landene i verden som har minst jordbruksareal per innbygger. Hvert år bygges det ned over 20 000 mål god jord her i landet til infrastruktur og boligformål. Hvis vi fortsetter å bygge ned matjorda med veier, tettsteder og teknologisk infrastruktur, samtidig som vi viderefører et landbruk hvor utstrakt bruk av kjemisk fremstilt gjødsel og plantevernmidler tillates, vil degraderingen av matjorda bare fortsette. Dette er i realiteten selvdestruksjon satt i system.

2015 er FNs internasjonale år for levende matjord
Ifølge FN kommer mer enn 90 % av maten vår fra matjord. Samtidig har dagens produksjonspraksis ført til at vi har mistet 25 % av matjorda. Nedbrytningen som foregår i dag har en hastighet på rundt 10 millioner hektar per år globalt, som er 30 fotballbaner per minutt. Vi må støtte en matproduksjon som støtter det naturlige økosystemet. Begynn i dag!

5. desember markerer startskuddet for FNs internasjonale år for levende matjord. Vi vil engasjere «folket» for å øke forståelsen omkring hva jorda betyr for oss og for vår eksistens og vi vil samle og påvirke politikere som tar beslutninger som avgjør både mengden og kvaliteten av den matjorda vi har.

Vil du vite mer? Sjekk ut disse linkene: