STEINHELLER FRA GAMLE RESTLAGER

Det er få byggemetoder som er mer bærekraftig enn å utnytte overskudd fra tidligere prosjekter.

Bygg og anleggsbransjen står for om lag 40% av alt avfall i Norge. Mye av dette er fult brukbare materialer som kastes grunnet overbestillinger, feilleveranser, endringer eller annet. Hva er da bedre enn å benytte noe av dette avfallet i nye prosjekter?

Gangveiene på Operastranda er bygget på steinheller fra restlager på tidligere prosjekter.

– Det var viktig for oss å ivareta fremkommeligheten for alle når vi bygget Operastranda. Samtidig ønsket vi å benytte oss av materialer som etterlot seg minst mulig karbonutslipp. Vi var derfor svært fornøyd når Braathen Landskapsentreprenør kom opp med denne løsningen, sier prosjektleder Vegar Bergum.

De store steinhellene er nemlig godt egnet for både barnevogner og rullestolbrukere, men siden det er heller som ikke ble oppbrukt i forrige prosjekt kunne de fort end opp på søppelhaugen. Nå har de fått en viktig funksjon på Operastranda, både funksjonelt og visuelt.

Mønster i gangvei laget av granitt fra overskuddslager