Til sommeren åpner Operastranda for badegjester. Bak dette prosjektet ligger mange år med planlegging, hvor gjenbruk og bærekraft har vært hovedtemaer. Dette har resultert i et prosjekt bygget opp av gjenbrukte materialer med lokal tilhørighet. Prosjektleder i Bjørvika Infrastruktur, Vegar Bergum, nevner flere eksempler:

    • Fra gamle jernbanekonstruksjoner er det hentet ut granittblokker som brukes i murer mot vannkanten.
    • Gammel brostein tatt opp i forbindelse med gatefornyelser i København utgjør ferdselsårene på Operastranda.
    • Universell utforming oppnås blant annet ved å bruke granittplater fra norske overskuddslager, for eksempel fra prosjekter på Aker Brygge.
    • Gammel smågatestein som tidligere er funnet i Stasjonsallmenningen, bare et steinkast unna, brukes som tilpasning mellom gangveier og grøntområder.

I utviklingen av prosjektet på Operastranda ønsket vi å legge til rette for gjenbruk av materialer, forklarer Bergum:

– For å lykkes med dette var vi avhengig av tett samarbeid i hele verdikjeden. Et eksempel er at arkitektene har fått tilbakemeldinger fra våre leverandører på tilgjengelig gjenbruksmaterialer i markedet. Dette gjorde det mulig for dem å designe bærekraftige løsninger. Som bestiller har vår viktigste oppgave vært å legge til rette for samarbeid og dialog, i tillegg til å stille strenge miljøkrav. Det er gøy å se at vi lykkes med å skape sirkulærøkonomi ved å involvere hele verdikjeden på denne måten.

Det er gøy å se at vi lykkes med å skape sirkulærøkonomi ved å involvere hele verdikjeden.

– Vegar Bergum, Prosjektleder

Braathen Landskapsentreprenør setter gjenbrukte granittblokker i vannkanten på Operastranda

Det har vært et viktig prinsipp i utviklingen av Bjørvika å bevare noe av områdets historie, forklarer daglig leder i Bjørvika Infrastruktur, Trond Knapstad:

– Noe av det som er  spennende med Bjørvika er jo at vi skaper en ny bydel i et område med mye industrihistorie. Hele Bjørvika sitt landområde er skapt siden middelalderen med en enorm utfylling i fjorden. Aktiviteten langs Akerselva har krevd stadig nye havner ved dens utløp, noe som ble viktig for etableringen av Christiania og senere Oslo. Dette har vi sett spor av i de arkeologiske funnene i Bjørvika med båter, smykker og redskaper. I tidligere prosjekter i Bjørvika har vi gjenskapt den gamle kaia i Stasjonsallmenningen, og ikke minst langs hele Akerselvas vestbredd sør for Operagata, hvor hele kaimuren er rehabilitert til tilnærmet lik den var for 100 år siden. Også kaia i Langkaia er rehabilitert. Begge steder ble gamle sår som var reparert med betong, erstattet med stein av samme type som ble brukt opprinnelig.

Et parti gammel gatestein klar for gjenbruk på Operastranda.

Knapstad forklarer også hvordan gjenbruksstrategien har vært spesielt fremtredende på Operastranda:
– På Operastranda har vi tatt det enda litt lenger, ved å bruke blokker av grorudgranitt som har ligget rundt omkring i Osloområdet til murer. Storgatestein som ble brukt i København er kanskje kommet tilbake til Oslo, og nyere gjenbruk er stein fra overskuddslager i Osloområdet. Smågatestein fra Stasjonsallmenningen skal gjenbrukes. Vi har også funnet en god del storgatestein som vi holder på med å grave frem på området. Denne steinen skal vi bruke igjen i Bjørvika, når vi har fått klarlagt omfanget og funnet et egnet sted.

– Samspillet med å bygge en ny bydel, med til dels gamle og ikke minst varige materialer er spennende og vil helt sikkert gi glede til alle brukere av stranda. I tillegg er det jo ekstra motiverende for oss som jobber med dette, avslutter Knapstad.

Ny norsk teknologi tilrettelegger for gjenbruk

Braathen Landskapsentreprenør har de siste årene merket økt interesse for gjenbruk i sine prosjekter. Gjennom sin bransjeforening tar de nå i bruk det norskutviklede verktøyet Loopfront for å forenkle gjenbruksprosessen. Dette er en digital arbeidsplattform for å overvåke og innrapportere materialer fra bygge- og anleggsprosjekter til resirkulering og ombruk.

– Vi kan med hånden på hjertet si at vi gjør vårt beste for å bidra til Bjørvika Infrastruktur sin målsetning om økt gjenbruk og bærekraft, sier Anleggsgartnermester Einar Braathen med et smil.

Rester fra gammelt skipsverft

I over 100 år holdt landets største skipsverft, Nyland Mekaniske Verksted, til på området hvor Operastranda etableres. Under utgravingene ble det funnet et gammelt parti med brostein mer enn 2 meter under bakken. Undersøkelser indikerer at steinen er mer enn 100 år gammel, og ble lagt i forbindelse med denne verftsdriften.

Denne steinen måtte vi gjenbruke på prosjektet, det blir veldig kortreist stein, sier byggeleder Siri Anne Mørk.

Siri Anne Mørk og Solveig Torp studerer funn av gammel brostein.

I vannkanten finner vi et annet historisk minne fra veftsdriften på området. Den eneste av de originale kaipullertene fra Nylands Mekaniske verksted står fortsatt igjen på et betongfundament ved Operaen. Denne skal restaureres og plasseres i nær forbindelse med Operastranda. Dette blir et viktig symbol på den gamle verftsdriften i området.

Den siste originale kaipullerten fra Nylands Mekaniske Verksted skal restaureres og plasseres på Operastranda

Operastranda åpnes sommeren 2021.