I året som er gått har det skjedd mye i Bjørvika. Vi i Bjørvika Utvikling er spesielt stolte av Langkaia, som mange tar i bruk og den flotte skuen mot Operaen, fjorden og Operakvarteret.


Langkaia med Operaen og Operakvarteret i bakgrunnen (13.des.2013).Stasjonsallmenningen er også ferdigstilt med trær og grønt og møter det brede fortauet i Dronning Eufemiasgate. Vi har også bygget en ny bro der Operagata krysser Akerselva (les også: Operagata har åpnet)


Stasjonsallmenningen (11.des.2013) og bro i Operagata som åpnet i november 2013 (14.nov.2013).

Operakvarteret er det ferdigstilt to flotte bygg for DNB og Deloitte. Og på Sørenga er 4.byggetrinn ferdig. Det er nå nærmere 8000 arbeidsplasser i Bjørvika og 650 boliger er ferdigstilt. Nye prosjekter er under planlegging i forskjellige faser og vil starte opp, pågå eller ferdigstilles i 2014. Det er svært mange brikker som skal på plass for å gjennomføre denne store utbyggingen. Trafikken gjennom området skal håndteres for gående, syklende og bilister, og ikke minst skal Oslo S betjenes døgnet rundt. I det store og hele har dette gått greit, selv om det selvfølgelig er utfordringer med endringer og temporære løsninger som brukerne må forholde seg til. Vi forsøker hele tiden å gjøre utviklingen så smidig som mulig for alle som bor og arbeider i dette travle området.


Operakvarteret sett fra Middelalderparken (13.des.2013)


Illustrasjon av Dronning Eufemiasgate sett fra vest. Nye Deichmanske bibliotek i midten (copyright illustrasjon: Statens Vegvesen og Vianova)

2014 blir et nytt spennende år i Bjørvika, de store arbeidene til Statens vegvesen vil gå mot slutten og Dronning Eufemiasgate tas i bruk, først den østre delen i juni og så den vestre delen mot slutten av året. Her vil også bussene få tilgang til nye Bjørvika holdeplass. Deichman hovedbibliotek og Diagonale,som ligger mellom Operabygget og Dronning Eufemiasgate, har startet opp med arbeider i grunnen i disse dager. I Operakvarteret vil det reise seg nye boligbygg helt i øst og på Sørenga er det to nye boligtrinn under oppførelse. Vår oppgave er å utvikle de offentlige rommene i takt med bebyggelsen rundt.

Det er etablert flere tilbud til oss i Bjørvika i året som er gått, og dette vil øke på med mange spennende serveringssteder, butikker og andre funksjoner og virksomheter vi trenger i året som kommer.


Munningen av Akerselva. Ytterst på Paulsenkaia er det et midlertidig naust bygget av arkitektstudenter i 2012 (les mer her). Operakvarteret i bakgrunnen.

For oss i Bjørvika Infrastruktur er det også mange viktige områder som skal utvikles. Vi starter opp med å etablere Akerselvallmenningen rett på nyåret, første fase er området utenfor PWC hvor det skal etableres et nytt elveløp langs Nylandsveien og et parkdrag med gangveier og hyggelige sitteplasser skal gjennom de neste år ferdigstilles. Totalt er det 500 meter allmenning fra Trelastgata og ned til Sukkerbiten.


Illustrasjoner av Akerselva og Sørenga Park i sjø.

Vi har startet den flytende delen av parken på Sørenga. Denne støpes i en tørrdokk i Fredrikstad og vil slepes hit med båt i løpet av 2014, her vil den forankres og fullføres slik at den kan benyttes som sjøbad fra sommeren 2015 (les mer her). Arbeidene i Bispevika vil også starte opp mot slutten av 2014. Slik vil det fortsette år for år og gjøre Oslo til en stolt fjordby.

Ha en riktig god jul og et godt nytt år til alle dere som er pionerer i Bjørvika.

Med vennlig hilsen
Alle oss i Bjørvika Infrastruktur AS og Bjørvika Utvikling AS

v/Geir Lynnebakken
Daglig leder


Kunstverket She Lies med Sørenga og Ekeberg i bakgrunnen (13.des.2013).

Foto: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling