HAV Eiendom bygger energisentral i Bjørvika for å levere kjøling og varme til en sentral del av Bjørvika. En rekke store prosjekter står for tur til å bygges i området rundt operabygget i Bjørvika. For Deichmanske bibliotek og «Diagonale» studentboliger, kontor og forretninger er spaden allerede stukket i jorda. Snart følger Munchmuseet og bebyggelsen videre innover mot Dronning Eufemias gate.


Energsisentral og publikumsbygg for strandområdet med bystranden i front av KIMA.Produksjon av energi, særlig kjøling, til byggene i Bjørvika har vært en stor utfordring i flere år.  Reguleringsplanen og Miljøoppfølgingsprogrammet er utarbeidet med den forutsetning at tilført varme og kjøleenergi er produsert på en bærekraftig måte.  Det har hittil ikke lykkes å finne en leverandør som er villig til å satse på en miljøprofil som tilfredsstiller Bjørvikakravene.  Dermed har hvert enkelt prosjekt selv måttet planlegge å løse sitt behov for energi, med tradisjonell egenproduksjon av kjøling.

For å ivareta Bjørvikas rolle som foregangsområde innen miljø, har HAV Eiendom valgt å ta nødvendige grep gjennom å etablere en energisentral som kan forsyne området inklusive kulturbyggene til Oslo kommune med kjøle- og varmeenergi.

«- Videre fremdrift vil bli tilpasset første levering av energi.  Dersom det nye Deichmanske bibliotek tar i bruk kjøling fra sentralen, vil sentralen kunne stå ferdig 3 kvartal 2016.  Vi starter et forprosjekt nå, selv om reguleringsplanen ennå ikke er vedtatt.  Området er en del av reguleringsforslaget for det Munchmuseet, som skal behandles av bystyret i løpet av våren.   Energisentralen vil benytte sjøvann til å produsere energi, Sjøvannet hentes 1 km ut i havnebassenget for å få vann med tilstrekkelig stabil temperatur.  Primært vil sentralen levere kjøling, men for å utnytte anleggets kapasitet vil det også bli levert noe varme. Det nye bygget vil i tillegg til arealer for energiproduksjon også inneholde publikumsfunksjoner for bystranden, havnepromenaden og bussholdeplassen..», sier prosjektutvikler Birgitte Aas Garder.

«Utfordringen har vært å utvikle et bygg som er godt tilpasset kulturbyggene som omkranser tomten, og samtidig fungerer som et skille mellom rekreasjonsarealene med park/ bystrand på en side og busshåndtering for Munch museet og Operaen på den andre. Vi er veldig fornøyd med de 3 alternativene som arkitektkontorene Element Arkitekter AS, Pushak AS og KIMA arkitektur har levert», sier Christian Joys, administrerende direktør i HAV Eiendom.

Evalueringsrapporten anbefaler enstemmig HAV Eiendom å legge forslaget fra KIMA arkitektur  til grunn for det videre arbeidet, og HAV Eiendom vil følge denne anbefalingen i det videre arbeidet.

Les mer om den arkitektoniske utformingen og parallelloppdraget på HAV Eiendoms nettside http://www.haveiendom.no/artikler/hav-eiendom-bygger-energisentral-i-bjorvika/