Fredag 25.11.2011 åpner havnepromenade vest på Sørenga. Du får adkomst til promenaden både fra indre park på Sørenga og over flytebroen foran operaen. Materialvalget på den 6000 m2 store havnepromenaden er gjennomgående miljø- og klimavennlig.


Fra benken ytterst på Sørenga er det flott utsikt mot fjorden, operaen og resten av byen. Det er lagt vekt på å redusere ressursbelastning og klimagassutslippene ved valg av hovedmaterialer for Havnepromenaden på Sørengutstikkeren. Betongen på havnepromenaden er klimagassvennlig. I denne betongen utgjør flyveaske 50% av vekten til sementen. Flyveaske er et avfallsprodukt fra produksjon av elektrisk strøm ved kullkraftverk.


Treverket på kaien er av miljøimpregnert furu. Kebony er impregnert med naturprodukter istedenfor kobber. Her besiktiges kaien av prosjektleder Trond Knapstad og byggeleder Frank Lønberg fra Bjørvika Infrastruktur.


Broen og resten av havnepromenaden vil bli opplyst med ledbelysning som bruker mindre strøm og har lengre levetid. Havnepromenaden har også brukt høy andel gjenbruksstål i stålleveranser.


Prosjektleder Trond Knapstad fra Bjørvika Infrastruktur og anleggsleder Tore Gjersvoll fra entreprenøren i AF gruppen står fornøyde på broen som ble satt på plass 22.11.2011.