BI har inngått avtale med AF Gruppen om bygging av Havnepromenade Vest.

Havnepromenaden skal etableres langs Sørengutstikkerens vest side og denne strekningen er 330 meter lang og 20 meter bred. Promenaden peles til fjell ca 70 m under havnivå.

Arbeidene  starter i løpet av september og ferdigstilles fra høsten 2011 i takt med at de første leilighetene ferdigstilles på Sørenga.

Arbeidet er første del av Havnepromenaden i Bjørvika som vil bli ca. 3 km lang og ligge i sjøkanten gjennom hele Bjørvika