Etter syv år er byggearbeidene på Sørenge snart ferdig. Totalt er rundt 1000 boliger innflyttet. Det er Sørenga Utvikling som har bygget boligene og sentralparken. Bjørvika Utvikling bygget sjøbadet og havnepromenaden rundt Sørenga i takt med utviklingen av boligene.

Etappevis ferdigstilling
Geir Lynnebakken, daglig leder i Bjørvika Utvikling, forteller at byggevirksomheten på Sørenga er inne i siste fase og til sommeren er både park i sør ved sjøbadet og hele havnepromenaden rundt Sørenga ferdigstilt.

I 2011 åpnet første del av av havnepromenaden på vestsiden vendt mot Operaen. Sjøbadet var en viktig milepæl og åpnet ytterst på Sørengutstikkeren sommeren 2015. Havnepromenade øst åpnet på tampen av 2015, og i fjor åpnet havnepromenaden opp foran Sørengastranda og Kongsbakken. I 2017 er resten av havnepromenaden ferdig. Sjøbadet ble bygget av BU og park i syd mot Sjøbadet ferdigstilles i disse dager i samarbeid mellom Sørenga Utvikling.