Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012.  Herligheten ligger i Loallmenningen i Bjørvika som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen.

Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler:

 1. Herligheten Parsellkollektiv med 100 parseller
 2. En 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn;  bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn.
 3. Et program med en rekke kunnskapsutviklende hendelser og seminarer

Samtidig skal forurensing i området kartlegges for å skaffe oss kunnskap om betingelsene for urban matproduksjon.

Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig. Herligheten er et temporært lavbudsjettprosjekt som i første omgang skal eksistere i 3 sesonger. Den etableres helgen 11. – 13. mai 2012.

GRATIS PARSELL
Herligheten tilbyr 50 parseller til gratis disposisjon. 35 av parsellene blir tildelt ved loddtrekning blant de som melder sin interesse. Beboere i bydel gamle Oslo kvoteres inn på 15 av parsellene.

Prosjektet stiller med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Som parselleier vil du få nok jord, fiberduk og pallekarmer til å lage en hage på 5 kvadratmeter hvor du kan dyrke hva du vil så lenge hagen består. Du får delta på workshops og foredrag om alt fra brødbaking til hønehold og urbant jordbruk. Du får bytte frø, planter og kunnskap med andre parselleiere, og sist men ikke minst: du får være med å diskutere og påvirke utviklingen i Bjørvika. Med andre ord; du er midt i Herligheten.

I tillegg tilbys fellesskapsgoder som nydelig utsikt mot Hovedøya, flotte solforhold og et fotgjengerfelt over veien som ligger mellom Herligheten og Havet.

SEND SØKNAD
Herligheten trenger nye parselleiere. Du må oppfylle følgende kriterier for å kunne søke om parsell:

 • Du må bo i Oslo
 • Du må være parsell- og hageløs.

Søknadsfristen var 8. mai. Interessen for parsell har vært overveldende, og det var i alt 3790 søkere. Alle som ble trukket ut i første runde fikk beskjed 10. mai 2012.Allerede 12. og 13. mai begynner Herligheten. Lørdag den 12. mai kommer infrastrukturen på plass igjennom dugnadsarbeid, og søndag 13. mai møtes nye parselleiere til oppstartsmøte og felles dyst, for da skal de allerede oppsatte pallekarmene fylles med jord og klargjøres til bruk.

Følg med prosjektet på facebook.

 

STEDET HERLIGHETEN, LOALLMENNINGEN, BJØRVIKA

Herligheten ligger som en øy midt inne i et anleggsområde i det som i framtiden skal bli Loallmenningen. Loallmenningen er et av sju offentlige rom og grøntareal i Bjørvika. Herlighetens nærmeste naboer er motorveien, senketunnelen og de store og synlige luftetårnene som strekker seg opp mot Ekebergåsen.  Underlaget består av pukk, stein, og betong, og er helt uegnet som dyrkingsmedium.  


TEMPORÆRT – 3 sesonger i første omgang

Herligheten er et tidsbegrenset tilbud. Slik planen i Bjørvika ser ut i dag kan parsellhagen bli på stedet i tre år. Området vi har fått til disposisjon kan krympe, ese, flyttes eller omformes. Vi har 5000 kvadratmeter å ta av (se fargelagt område på fotoet under), så det er masse plass. Se Google kart over området.

ØKOLOGISK
Herligheten skal drives økologisk. Parselleierne må holde seg til reglene for økologisk hagebruk; dvs. ikke bruke kunstgjødsel og bekjempe skadedyr uten å bruke insektsmidler eller annen gift. Økologiske planter og frø skal brukes så langt det er mulig, og avfallet skal komposteres.

BAKGRUNN/HISTORIKK

Det er Bjørvika Utvikling (BU) sitt kunstprosjekt (les mer) som står bak og som har initiert Herligheten. BU har ansvar for å utvikle de offentlige rommene i Bjørvika. Loallmenningen er ett av sju slike rom.

BU har også ansvar for kunst i de offentlige rommene og vedtok i august 2008 en kunststrategi (https://www.bjorvikautvikling.no/kunst) som slo fast at det er viktig å satse på både permanente og temporære kunstuttrykk fordi de fyller ulike roller og funksjoner. BU har derfor i flere år vært oppdragsgiver for temporære kunst- og kulturprosjekter i Bjørvika og har initiert og etablert Kunsthall Oslo (http://www.kunsthalloslo.no/). En av kunstnerne som har fått oppdrag er Amy Franceschini (USA).


INSPIRASJON

Amy og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» (http://www.sfvictorygardens.org/) om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. Hun gjorde bl.a. om plassen foran rådhuset i San Fransciso til parseller. Hennes grundige arbeid med den historiske forankringen og ikke minst hennes engasjement i å involvere folk i prosjektene sine er imponerende. Amy skal gjøre et prosjekt i nettopp Loallmenningen. Hun er denne gangen opptatt av økologisk kornproduksjon og mjøl til brødbaking. Derfor anlegges det en åker med urkorn i Herligheten. Mer informasjon om hennes kunstprosjekt kommer etter hvert.
Ære skal også Kunsthall Oslo ha for utstillingen «Utsikt fra Ekeberg» av forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket Harald Østgaard Lund i slutten av mars 2012.  Et av bildene i utstillingen var fra 1884 og viste hvor fantastisk frodig og dyrkbart området rundt Loelva en gang var.

Foto: Axel Lindahl, Nasjonalbiblioteket.

Det satte fart på sakene, for det er et faktum at interessen for å produsere mat i Oslo er større enn de jordstykkene som tilbys. Det er opp til 10 års ventetid for å få tildelt en parsell. Det var også en viktig utløsende faktor for at dette prosjektet ble satt i gang.

Tiden var altså moden – egentlig overmoden, og erkjennelsen kom seilende på ei fjøl: den røffe øya med ubrukt areal rundt de omdiskuterte luftetårnene som en gang i framtida skal bli Loallmenningen, måtte tas i bruk nå! Temporært! Og ballen begynte å rulle.

INITIATIVTAKERNE
Det er kunstprosjektet i Bjørvika som står bak initiativet, og i tillegg fem aktivister med grønne ambisjoner og urealistiske forventinger til omgivelsene. Prosjektgruppen i etableringsfasen består av;

 • Anne Beate Hovind (prosjektleder kunst BU)
 • Vibeke Hermanrud (prosjektmedarbeider kunst BU)
 • Tone Holmen
 • Kristin von Hirsch
 • Christoffer Olavsson Evju
 • Gunnar Bothner-Bye
 • Anette Flygansvær

SPONSORER, STØTTESPILLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE
Herligheten er i utgangspunktet et prosjekt uten budsjett. På kort tid måtte alle midler skaffes til veie. Ideen fikk overraskende god mottakelse. Aldri har vi opplevd maken til begeistring, velvilje og handlekraft.

Så langt ser sponsorlisten slik ut: 
Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ), Sørenga Utvikling AS, Oslo S Utvikling, Hav Eiendom, Bjørvika Infrastruktur AS, Byfabrikken (link), A-lab, Tigerjord fra Oslo Kompost, Bjørbekk&Lindheim Landskapsarkitekter og Caféteateret/Nordic Black Theatre.

Et slikt prosjekt finner fort støttespillere og samarbeidspartnere: 
Majobo (Mat og jord der du bor – link), MAAEMO restaurant, urkornbonde Johan Swärd fra Vestre Aschim gardsmølle, Erik Joner fra Bioforsk og Etterstad kolonihager.

HERLIGHETEN PARSELLKOLLEKTIV
Styret i Herligheten Parsellkollektiv ble etablert. 24. mai. Ler mer om styret. Før den tid fungerte initiativtakerne som et slags interimstyre.

DYRKE GRØNNSAKER I FORURENSENDE OMRÅDER
Er det trygt å spise grønnsaker som er dyrket i et forurenset område? Ja, det mener vi det er. I begynnelsen tenkte vi at det fikk bli med blomster og andre vekster som ikke skulle spises, men etter å ha konsultert diverse eksperter hos Bioforsk, Bymiljøetaten, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Norsk Institutt for Luftforskning og Bjørvika Utvikling økte ambisjonsnivået. Vi vil bl.a. dekke til underlaget som er der med en tykk fiberduk og legge på ny, ren jord. Planter som er dyrket i ren jord blir rene. Det tar minst ti år før jorda blir forurenset via luft.  Den tyngste luftforurensingen i Oslo har vi om vinteren, og luftetårnene sørger for at forurensingen fra senketunnelen spres i høyere luftlag. Vi har konkludert med at det ikke er verre å dyrke grønnsaker i Bjørvika enn i de fleste andre parsellhagene i Oslo.

Men vi overlater ingenting til tilfeldighetene og i samarbeid med BioForsk kommer vi til å foreta målinger av plantene før innhøsting.

Bjørvika er et foregangsområdet for miljø og bærekraftig utvikling. Les mer om det overordnede miljøoppfølgingsprogrammet for Bjørvika her.