Torsdag ble den gamle lysmasten ved Operastranden revet. Dette var en jobb av det luftige slaget. Den 33 meter høye masten ble løftet ned i fire deler, med bruk av helikopter.

Selv om demonteringen var spektakulær var det praktiske grunner til at helikopter ble benyttet. Ved slike løfteoperasjoner må det etableres trygge sikkerhetssoner. Dette gjør at øvrig byggearbeid må stanses, i tillegg måtte noen gangveier avsperres. Det ble derfor valg å benytte helikopter, for å sikre rask og effektiv demontering. Jobben som måtte pågått over flere dager med vanlig kran kunne dermed gjennomføres i løpet av noen få timer.

Ikke en jobb for de med høydeskrekk!

Nå skal nye LED-armaturer langs gangveiene erstatte den gamle masten. Gangveiene blir også utsmykket med figurer i et marint tema. Ta turen innom Operastranda i sommer for å se resultatet!