Etter mange år med planlegging kunne omsider arbeidene på Operastranda starte i januar.

Braathen Landskapsentreprenør AS er tildelt entreprisen som skal forvandle det gamle industriområdet bak Operahuset til en attraktiv og familievennlig badestrand. Her blir det sandstrand, lekeapparater, grøntområder og dusj-/toalettfasiliteter. Den 100 meter lange strandlinjen midt i Oslo sentrum blir et viktig tilskudd til Oslo sine eksisterende badeplasser.

Se prosjektleder Vegar Bergum og byggeleder Siri Anne Mørk fortelle mer om Operastranda i videoen under.

Dette vil utvilsomt bli Norges mest populære badestrand, sier Vegar Bergum, prosjektleder for utbyggingen. Han forteller videre at fokus på miljø har gått igjen i alle avgjørelser i prosjektet.

Vi i Bjørvika Infrastruktur setter oss stadig etter nye og ambisiøse bærekraftsmål. Dette prosjektet har vi valgt å gjennomføre som en fullstendig fossilfri byggeplass. Vi har også hatt stort fokus på gjenbruk og kortreiste produkter. Gjennom tett samarbeid med våre rådgivere og leverandører har vi kommet frem til kreative og bærekraftige løsninger. Eksempelvis benytter vi granitt fra lokale overskuddslager, og gjenbrukt gatestein fra gamle prosjekter. Dette er sirkulærøkonomi i praksis!

Dette vil utvilsom bli Norges mest populære badestrand

– Vegar Bergum, Prosjektleder

Når utgravingen startet i januar ble det gjort et spennende funn 2 meter under bakken. Der dukket det opp et lag med gammel brostein. Basert på gjennomgang av lokalhistorisk litteratur og en vurdering av den historiske brosteinbruken i Oslo, er steinen anslått til å være i over 100 år gammel.

I tråd med bærekraftsmålene for dette prosjektet bestemte vi oss raskt for å forsøke å utnytte denne steinen, sier byggeleder Siri Anne Mørk.  Vi arbeider nå med å kartlegge omfanget og finne alternativer til hvordan vi kan gjenbruke steinen i prosjektet. Det er ikke mulig å få mer kortreist stein enn dette, sier hun.

I prosjektet brukes også Grorudgranitt fra lokale overskuddslager og gammel smågatestein som tidligere er funnet i Stasjonsallmenningen, bare et steinkast unna.

Siri Anne Mørk og Solveig Torp studerer funn av gammel brostein.

Bygging på historisk grunn

Men gammel brostein er ikke det eneste som har dukket opp under arbeidene på Operastranda. I 1957 ble Nyland Mekaniske Verksted oppført på tomten. Her ble det produsert skip i over 100 år. Det har ført til flere spennende funn under anleggsarbeidene. Bildet under viser det som antas å være den gamle kranbanen for verftet.

Gamle kranbaner fjernes for å legge til rette for bading og lek.

Operastranda åpnes sommeren 2021.