Bjørvika Infrastruktur AS har inngått avtale med Braathen Landskapsentreprenør AS om utførelse av Stasjonsallmenningen B22.


Bro fra stasjonsområdet sett mot syd. L2 Arkitekter / Placebo effects

Denne delen av Stasjonsallmenningen ligger i Operakvartalet og er den siste strekningen som knytter sammen Grønland med Bjørvika via broen over sporområdet på Oslo S. Allmenningen i Operakvarteret vil i tillegg til gangforbindelsen også ha funksjoner for opphold og servering. Det etableres trapp for tilkomst til Trelastgata.

Bilde: Skjematisk fremstilling av allmenningens elementer og ferdigstillelse.

Åpnes for publikum 1. april 2011
Arbeidene starter i august 2010 og ferdigstilles til 1 april 2011 da hele gangforbindelsen mellom Anette Thommesen plass i Schweigaardsgate og frem til Rostockgata åpnes for publikum.