I desember ble nordre del av Stasjonsallmenningen overlevert Oslo Kommune. Langkaia ble overlevert i juni 2013.


Bjørvika Infrastruktur (BI) har ansvaret for utbyggingen av de offentlige rommene, havnepromenaden og mesteparten av den tekniske infrastrukturen i Bjørvika. Dette ferdigstilles i takt med resten av eiendomsutviklingen. Alle arealene som BI har ansvar for å bygge ut skal fritt overleveres Oslo kommune. Det er Oslo kommunes Eiendoms- og Byfornyelsesetat (EBY) som er eiendomsforvalter, mens det er Bymiljøetaten (BYM) som har ansvaret for driften.
Stasjonsallmenningen 

Stasjonsallmenningen er et sentralt byrom på over 500 meter som strekker seg fra Schweigaardsgate og helt ned til fjorden. 350 meter er ferdigstilt og inkluderer gangbroen Akrobaten over jernbanens sporområde, som ble offisielt åpnet av ordfører Fabian Stang i april 2011 (les om åpningen av broen her). «Gulvet» i Stasjonsallmenningen mellom Vismabygget og det nye bygget til Deloitte er brosteinsbelagt, har en terrengutforming og er beplantet med furu, lønn og andre buskvekster. Stasjonsallmenningen har i tillegg stilig lysdesign (se bilde under). Til sommeren åpner cafeer og andre tilbud i området.
 

Langkaia
Den 600 meter lange havnepromenaden stod ferdig sommeren 2013. Den 20 meter brede spaser- og oppholdssonen er et populært rekreasjonssted for syklister, gående og skatere. Og hvis du vil ta fine bilder av Operaen er dette stedet å gå!

En fin sommerdag i 2013, og en stille formiddag med snødrev på Langkaia i januar 2014.

Sørenga i 2015
Neste gang kommunen skal overta ansvaret for offentlige rom blir på Sørenga i 2015. Deler av havnepromenaden vest på Sørenga var ferdig allerede i 2011. Om to års tid vil den 900 meter lange havnepromenaden rundt hele Sørenga og park på land og park i sjø på Sørengautstikkeren stå ferdig.

Overtagelse
Overtakelsen skjer ved at Bjørvika Infrastruktur (BI) og Oslo Kommune sammen går på en befaring i det nybygde offentlige rommet. En protokoll omhandler hva objektet inneholder, eventuelle feil og mangler, dokumentasjon, garantier osv.  Ved signering av protokollen går eierskapet over til kommunen, og dermed også ansvaret og risikoen for objektet, og BI har utført sine forpliktelser. BI hjelper kommunen med overgangen til deres drift.

Har du spørsmål om disse to områdene, kontaktes nå Bymiljøetaten i Oslo Kommune.