Offentlige rom i byutviklingen – Med utgangspunkt i allmenningen i Bjørvika

Får folk i Oslo og Bjørvika gode offentlige rom? Blir byrommene en plass for alle? Eller blir det mye form og lite folk? Forsvinner de gode visjonene i realisering av planene?

Med konferansen ønsker vi å få fram nye perspektiver og synspunkter på hvordan utvikle gode offentlige rom. Vi ønsker refleksjon og diskusjon rundt utfordringene som ligger i å komme fra visjon og plan, og til en konkret, ny virkelighet. Vi vil spørre om vi er på rett vei, eller om erfaringer og ny kunnskap gjør at vi trenger å justere kursen.

Bjørvika Utvikling har gleden av å invitere til konferanse om hva som skal til for å skape  gode offentlige rom, med særlig vekt på utformingen av allmenningene i Bjørvika.

PROGRAM 26.9.2011  |  BAKGRUNN

Tid: Mandag 26. sept. 2011, kl. 08.30-16.00
Sted
: PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8 (OperaKvarteret/Bjørvika)
Pris
: 500,-  (200,- studenter)
Info
konferanse@bjorvikautvikling.n