Offentlige rom i byutvikling
– Med utgangspunkt i allmenningen i Bjørvika

BAKGRUNNPÅMELDING

Tid: kl. 08.30-16.00
Sted: PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8 (OperaKvarteret/Bjørvika)
Info: konferanse@bjorvikautvikling.no

08:30 Registrering og kaffe
Konferanseleder Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling
09:00

 

Åpning av konferansen
Eva Hagen, 
Adm. direktør HAV E
Paul E. Lødøen, 
Adm. direktør OSU
«New public domain as a space for cultural exchange»
Arnold Reijndorp, 
Professor, Urban Geografi, Universitetet i Amsterdam og forfatter av boka ”In search of a new public domain” (NED)
”Nyt Byliv” – 7 år senere
Ewa Westermark, 
Gehl Arkitekter (DAN)
11.00 Pause med kaffe og frukt
Fra visjon til konkrete byrom – erfaringer så langt i Bjørvika
Sverre Narvestad, 
Bjørvika Infrastruktur AS
Pisk og gulrot – om planmyndighetens og utbyggerens  rolle
Ellen de Vibe, 
Direktør i Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune
Kunst og allmenningene
Anne Beate Hovind, 
Prosjektleder Kunst, Bjørvika Infrastruktur AS
12.00 Lunsj i Kunsthall Oslo
”Bygg og byrom – høna eller egget?”

  • Gry Kleven, Utviklingssjef, Sørenga Utvikling AS
  • Einar Jarmund, Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter
  • Paul E. Lødøen, Adm. direktør OSU
  • Kjell Østli, Gründer, DARK

Mye form og lite folk?
Andreas Vaa Bermann, 
Direktør i Norsk Form
14.00 Pause med mer kaffe og kake
Rollespill
Mirza Mujezinovic, 
Sivilarkitekt og Ph.D.-stipendiat ved Institutt for Urbanisme
Byrom for livet!
Nicolai Carlberg, 
Partner og rådgiver i Hausenberg (DAN)
Åpen mikrofon
15.45 Kort avrunding
Geir Lynnebakken, 
Daglig leder, Bjørvika Utvikling