Bjørvika infrastruktur AS har inngått kontrakt med Aas-Jakobsen AS om prosjektering av Sørengutstikkeren. Arbeidet omfatter havnepromenade, skipsstøtkonstruksjoner og parkarealer mm.

Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart og skal etter planen ferdigstilles høsten 2010.