Bjørvika Infrastruktur inngikk 15. januar 2009 kontrakt med Betonmast Anlegg AS for levering og montering av Bro Stasjonsinngang øst. Broen blir 213 meter lang og skal stå ferdig i 2011.

Framdrift
Arbeidet med broen starter våren 2009 og avsluttes i mai 2011:

  • Fundamenteringsarbeidene for 4 stk bropilarer gjennomføres første halvår 2009. Brokonstruksjonen vil transporteres til Oslo på lekter og sveises sammen på Stasjonsallmenningen syd for Oslo S.
  • Stålfagverk og gangbane lanseres inn over sporområdet andre halvår 2009.
  • 1 halvår 2010 vil glassrekkverk, belegg på gangbane og tekniske installasjoner komme på plass.
  • Arbeidene med broa vil avsluttes i mai 2010.

Full funksjon for fotgjengere vil avhenge av ferdigstillelse av torg på nordsiden og tilsvarende parkanlegg på sydsiden. Foreløpig er dette planlagt ferdig i løpet av 2011.

Samarbeid
Broarbeidene koordineres med og utføres i samarbeid med Statens vegvesen, som bygger Østre Tangent over sporområdet i samme periode. Plassen på nordsiden ferdigstilles parallelt med Entra eiendoms Oslo Z på sørsiden av Tollbygningen.