Som annen del av deres prosjekt One fine day, all this will be yours. har Dellbrügge & de Moll publisert en libretto som iscenesetter agonistiske møter på de kommende allmenningene i det nye Bjøvika.


Bildetekst: One fine day, all this will be yours. (Bjørvika Land Rush)
Når:       Fredag 23. April kl 18.00
Hvor:    1.balkong, Den Norske Opera og Ballett

Western-filmen er ikke så fjern fra opera som det kan se ut ved første øyekast. I western-filmene, eller heste-operaen som den også kalles, blir ikke ariene sunget, men de stirres (fra Christopher Frayling).

Ved å benytte den situasjonistiske teknikken av å legge et kart fra en kontekst over en annen, låner denne librettoen dialoger fra western-filmer for å se nærmere på det som står på spill i Bjørvika. Istedenfor å konstruere en helhet, legger kunstnerne heller til flere lag: vest legges over nord, privat eiendomsrett over ideen om allmenninger og film legges til opera.

Librettoen vil bli overlevert som en gave. Den innbyder og utfordrer den besøkende til å bli aktive agenter og gjenskape scenarioene som handler om konflikter over deltakelse og bruk av land.

One fine day, all this will be yours. er en del av Common Lands – Allmannaretten – et temporært utstillingsprosjekt som tar utgangspunkt i byutviklingen i Bjørvika, Oslo.
Tre kunstnerduoer ble i 2009 invitert til å utvikle nye kunstprosjekter som skal presenteres i løpet av april 2010: Bik Van der Pol (NL), Dellbrügge & de Moll (DE) og Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen (NO).

Prosjektet er kuratert av Åse Løvgren og Karolin Tampere.
Mer informasjon finner du på www.commonlands.net

Ekstra takk til Den Norske Opera og Ballett.

COMMON LANDS – Allmannaretten bruker prosessen rundt bydelsutviklingen til å sette søkelys på en rekke problemstillinger knyttet til urbanisering, demokrati, tilgang og fordeling av land. Prosjektet ønsker å undersøke visjonene til Bjørvika-utviklingen, både å gå nærmere inn på retorikken rundt utbyggingen, se på begrepene som er brukt og hvem som har ansvar for at visjonene for den fremtidige bydelen blir virkeliggjort.

Allmenningene – en gammeldags oppfinnelse som borger for en bydel for alle?
Gjennom tittelen Common Lands – Allmannaretten har kuratorene ønsket å sette søkelys på allmenning-begrepet som blir brukt aktivt i planleggingen, som et identitetsskapende og strukturerende element. Dette landarealet som tidligere var eid av fellesskapet med offentlig infrastruktur som vei, jernbane og havn, blir i dag solgt ut til private og del-private selskaper. Det som står igjen av felleseie er løftet om tilgjengelighet som ligger i allmenningene: områder som er ment å være for alle, åpne og tiltrekkende for hele byens befolkning å bruke.

Første del av Dellbrügge & de Moll sitt prosjekt ble presentert 25-27 september 2009, da en stor hvit ballong med påskriften «One fine day, all this will be yours» ble heist på forskjellige steder i Bjørvika. I løpet av helgen flyttet den seg langs landområdene som i fremtiden skal bli allmenninger og havnepromenade.

Christiane Dellbrügge født 1961 i Moline, Illinois, USA og Ralf de Moll født 1961 i Saarlouis arbeider med møtepunkter mellom offentlige, digitale og institusjonelle rom. Ved å ta i bruk tradisjonelle såvel som innovative kunstneriske teknikker og media, har de siden midten av 80-tallet, utviklet en rekke tverrfaglige prosjekter. Med et utgangspunkt i kritiske undersøkelser innen kunstnerisk produksjon, presentasjon, mottakelse og dets sosiopolitiske forhold, har deres arbeid i økende grad fokusert på spørsmål rundt offentlige rom. En del av deres virke er å initiere diskursive plattformer, utgi trykksaker, kuratere videoprogram eller utstillinger. Dellbrügge & de Moll ser på kunstnerrollen som eksempel på en kommunikatør for å spore muligheter for forandringer satt i gang innenfor kunsten.
www.workworkwork.de


Bildetekst: Dellbrügge & de Moll, One fine day, all this will be yours. 2009. Loallmenningen. Photo: Yamile Calderon

For mer informasjon ta kontakt med:
Åse Løvgren 93645257 / Karolin Tampere 45683453
info@commonlands.net

 

KOMMENDE PROSJEKTER:
8. april/23. april/30. april
Speculation
Bik Van der Pol
Åpning 30. april kl 17.00, på gangbroen fra Oslo S til Operaen.
Verket står permanent fra 30. april til 12. mai.

TIDLIGERE PROSJEKTER:
8. april/23.april /30.april
Vi bor i Bjørvika – Living in Bjørvika
Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen

COMMON LANDS – Allmannaretten begynte sine undersøkelser i mai 2009 og vil presentere disse i april 2010. Det er et pilotprosjekt for temporærkunst i Bjørvika som respons på en direkte invitasjon fra Bjørvika Utvikling AS i anledning deres kunstsatsing i området.

Prosjektet er støttet av:
Bjørvika Utvikling AS, Kulturetaten i Oslo kommune, Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune, Nordic Black Theatre, MS Innvik og Norsk Kulturråd.