Helgen 25. – 27. september 2009 ble en stor hvit ballong med påskriften «One fine day, all this will be yours» heist på forskjellige steder i Bjørvika. I løpet av helgen flyttet den seg langs landområdene som i fremtiden skal bli allmenninger og havnepromenade. Det er den Hamburg-baserte kunstnerduoen Dellbrügge & de Moll som står bak ballongen.


Foto: Yamile Calderon

Bjørvika-området var tidligere preget av vei, jernbane og havn, men legges nå ut for privat utvikling og salg. De planlagte om allmenningene står igjen som et symbolsk løfte om en allmenn tilgang og eierskap til områdene.  One fine day, all this will be yours peker fram mot visjonene om fremtidens Bjørvika der alle vil ha tilgang til fjorden, men kan også vise tilbake til brutte illusjoner om en bedre fremtid med tro på det kollektive, en gang så rotfestet i det sosialdemokratiske Norge?

If someone gave you the promise: ?One fine day, all this will be yours?, would you trust it? Or would you insist on getting it black on white? On the future grounds of the newly developed district of Bjørvika in Oslo?s harbor area the city gave a promise. It?s the promise of free access to public space and communality connoted in the term allmenning, common lands. Seven areas, drafted as seven fingers of an outreaching hand, are designated as common lands. But it is not its label but its use which will decide upon space. During  September 25 – 27th the intervention of Dellbrügge & de Moll will advertise the coming.


Ved Loallmenningen, 26. september. Foto: Dellbrügge & de Moll

Common Lands – Allmannaretten
Kunstprosjektet «One fine day, all this will be yours» er den del av «Common Lands – Allmannaretten» kuratert av Åse Løvgren og Karolin Tampere.

– Gjennom utstillingsprosjektet Common Lands ønsker vi å sette søkelys på noen aspekter ved utbyggingen i Bjørvika som vi ser lett forsvinner i den offentlige debatten. En debatt som heller er  preget av meninger rundt det funksjonelle: høyde og form på bygninger eller siktlinjer til fjorden. Hvilke samfunnssmessige visjoner vil ligge til grunn for utviklingen av den nye bydelen? Vi ønsker å legge et bredere perspektiv der vi undersøker blant annet politiske visjoner om hva den nye byen skal inneholde,  sier en av kuratorene Karolin Tampere.

Lesmer informasjon om prosjektet: www.commonlands.net.

Bik Van der Pol – «Spekulasjon»
I november måned kommer den nederlandske kunstnerduoen Bik Van der Pol igjen til Oslo, for å fortsette sine forberedelser til prosjektet ‘Spekulasjon’. Kunstnerne og kuratorene vil være tilgjengelige for forhåndsavtalte møter

Kunst som Protagonist? 
Løvgren&Tampere har også utgitt tekstsamlingen Kunst som Protagonist? som tar for seg sentrale problemstillinger rundt rollen til kunst i byutviklingsprosjekter. – Kunst blir ofte forstått i en antagonistisk rolle, som skal forholde seg til noe allerede eksisterende, som en kommentar eller intervensjon. På denne måten synes kunsten å unndra seg instrumentalisering fordi den har en kontrær posisjon. Men hva skjer når det er nettopp denne rollen og oppgaven som forventes av og ilegges kunsten? Slukes den kritiske stemmen i selvrefleksivitet og som medprodusent av et ønsket image som viser til kreativitet, nyskaping og utfordring?, spør Løvgren og Tampere.

Kunst som protagonisten? har bidrag fra Michael Baers, Heidi Bergsli, Markus Degerman, Anne Beate Hovind, Åse Løvgren og Karolin Tampere. Den kan lastes ned fra www.commonlands.net


Ved Bispekilen, 26. septembe.Foto: Dellbrügge & de Moll