Velkommen til åpning av «Speculation» et kunstprosjekt av Bik Van der Pol, fredag 30. april kl 17 – 18.30. Verket blir presentert som en lydinnstallasjon, performance og publikasjon.

Når: Åpning Fredag 30. April kl 17.00 – 18. 30.
Performance fra kl 17 (kun denne kvelden)

Lydinstallasjonen står fra 30 april til 12. mai

Hvor: 
Oslo S og broen mellom Oslo S og Operaen

Vi burde ha asylsøkere, fattige folk burde ha leiligheter i området. Dette er et gjenvunnet område hvor sigøynere, sjømenn, narkomane, prostituerte og lastebilsjåfører har alltid vært. Alle befinner seg litt utenfor samfunnet. Operaen har okkupert dette området og gitt det til middelklassen. Men disse gruppene trenger ikke å holdes fra hverandre, de burde kunne eksistere i samme område. Vi trenger faktisk et kulturhus. Ikke for middelklassen, men et multi-kulturhus. (Fra Spekulasjon av Bik Van der Pol)

Fra fredag 30. april vil utdrag fra en tekst basert på en spekulasjonsøkt om Bjørvikas fremtid kunne høres i Operabrua på vei fra det «gamle» Oslo til den nye bydelen langs fjorden. På åpningen 30.april, kl 17 vil deler av denne teksten fremføres som et eget performativt verk (kun en kveld).

I sitt prosjekt ønsker Bik Van der Pol å arbeide med spekulasjon, ikke kun i forhold til det vi allerede har en kjennskap til gjennom planene, økonomien, arkitekturen eller eierskapet, men spekulere i Bjørvikas fremtid: åpne opp for ideer og alternative planer for området. Hvordan vil området brukes? Hvordan tar det sosiale rommet form? Hvilke mennesker er det som jobber eller bor i Bjørvika, hva er de opptatt av og snakker om? Hvem besøker stedet i denne fremtidsvisjonen for, la oss si, 2030? Prosjektet ønsker å åpne opp for umulige muligheter, gjerne tenke imaginært og formulere en fremtid vi ennå ikke har noen konkrete svar på.

Spekulasjonen som teksten har utspring fra, foregikk den 28. november 2009 hvor forskjellige fagpersoner og innbyggere i Oslo deltok. Utdrag og omarbeidelse av denne spekulasjonsøkten er blitt til en lydinstallasjon som henvender seg til gående på brua, der publikum blir konfrontert med tanker rundt mulige utfall av planene for utviklingen av området. Teksten blir også utgitt som en egen publikasjon, Speculation, distribuert via Klassekampen sin utgave til 1. mai.

Om kunstnerne
Liesbeth Bik og Jos Van der Pol har samarbeidet siden 1995 under navnet Bik Van der Pol. De bor og jobber i Rotterdam. Prosjektene deres omhandler funksjonalitet og sensibilitet overfor stedets karakter og de er opptatt av en interaksjon både på et institusjonelt og nært, lokalt nivå. De er opptatt av å revitalisere erindring i nåtiden og spørsmål rundt kunnskap. Gjennom å friske opp minnet i det nåværende og med spørsmål rundt kunnskap, søker de å legge grunnlaget for en dialog og et begrepsapparat de stadig utvikler for å forstå situasjoner som omgir oss. De setter seg fore å forbedre situasjoner, legge til det som mangler, sette søkelys på det som ligger i mørke og åpne opp, heller enn å lukke igjen. Samarbeid og utveksling i ulike former er en viktig del av Liesbeth Bik og Jos Van der Pols kunst. Ikke bare samarbeider de med hverandre, men samarbeid med andre er en viktig del i deres prosjekter. Mange av deres verk kan beskrives som kontekstfølsomme og konstruktivt kritiske ved at de forholder seg til et bestemt sammenheng og stiller spørsmålstegn ved kunstens og dens institusjoners måte å fungere på. De bruker samarbeidet som en plattform for forskjellige typer kommunikasjonsaktiviteter. Å utforske og aktivere slike plattformer er en hovedåre i deres arbeid. www.bikvanderpol.net

Intervju med kunstnerne i Billedkunst No. 2

commonlands_2010

Speculation er en del av Common Lands – Allmannaretten – et temporært utstillingsprosjekt som tar utgangspunkt i byutviklingen i Bjørvika, Oslo. 
Tre kunstnerduoer ble i 2009 invitert til å utvikle nye kunstprosjekter som skal presenteres i løpet av april 2010: Bik Van der Pol (NL), Dellbrügge & de Moll (DE) og Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen (NO).
Prosjektet er kuratert av Åse Løvgren og Karolin Tampere. www.commonlands.net

Common Lands – Allmannaretten bruker prosessen rundt bydelsutviklingen til å sette søkelys på en rekke problemstillinger knyttet til urbanisering, demokrati, tilgang og fordeling av land. Prosjektet ønsker å undersøke visjonene til Bjørvika-utviklingen, både å gå nærmere inn på retorikken rundt utbyggingen, se på begrepene som er brukt og hvem som har ansvar for at visjonene for den fremtidige bydelen blir virkeliggjort.

Allmenningene – en gammeldags oppfinnelse som borger for en bydel for alle?
Gjennom tittelen Common Lands – Allmannaretten har kuratorene ønsket å sette søkelys på allmenning-begrepet som blir brukt aktivt i planleggingen, som et identitetsskapende og strukturerende element. Dette landarealet som tidligere var eid av fellesskapet med offentlig infrastruktur som vei, jernbane og havn, blir i dag solgt ut til private og del-private selskaper. Det som står igjen av felleseie er løftet om tilgjengelighet som ligger i allmenningene: områder som er ment å være for alle, åpne og tiltrekkende for hele byens befolkning å bruke.

ANDRE PROSJEKTER I COMMON LANDS:
(se dokumentasjon fra disse prosjektene på www.commonlands.net)

8. april/23.april /30.april
Vi bor i Bjørvika – Living in Bjørvika
Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen
8. – 18. April, Utstilling i brakke på baksiden av operaen

8. april/23.april /30.april
One fine day, all this will be yours.
Dellbrügge & de Moll
23. april kl 18 – 20, 1. Balkong, Den Norske Opera og Ballett

COMMON LANDS – Allmannaretten begynte sine undersøkelser i mai 2009 og vil
presentere disse i april 2010. Det er et pilotprosjekt for temporærkunst i Bjørvika som respons
på en direkte invitasjon fra Bjørvika Utvikling AS i anledning deres kunstsatsing i området.

COMMON LANDS – Allmannaretten er støttet av:
Bjørvika Utvikling AS, Kulturetaten i Oslo kommune, Plan- og Bygningsetaten i Oslo
kommune, Nordic Black Theatre, MS Innvik og Norsk Kulturråd.

Common Lands-Allmannaretten ønsker å rette en spesiell takk til Statsbygg, Den Norske Opera og Ballett, Oslo S, Wangen TV- Lyd AS for hjelp til Speculation.

Kontaktinformasjon
Karolin Tampere, karolintampere@gmail.com, 45683453
Eller Åse Løvgren: ase.lovgren@gmail.com, 93645257

Les mer på www.commonlands.net