Vi bor i Bjørvika – Living i Bjørvika av Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen åpnes torsdag 8. april kl 18.00 i brakke på baksiden av Den Norske Opera og Ballett i Akerselvaallmenningen.


(Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, Vi bor i Bjørvika, 2010. Foto: Maya Økland)

Vi bor i Bjørvika er en forfølging av målsetningene om en kulturelt og sosialt sammensatt bosetting i den nye bydelen Bjørvika, og Richard Floridas teorier om den kreative klasse og kunstneres betydning for byenes fremtid. Ønsker kunstnere og andre ?kreative? miljøer å bosette seg i Bjørvika, og ønsker utbyggerne og eiendomsforvalterne i Bjørvika de kreative menneskene? Hvordan kan det i så fall la seg gjennomføre innenfor rammene av byutviklingsprosjektet?

Prosjektet presenteres i første omgang som en utstilling med visuelt materiale og et forslag til bygning: Neve-huset.

Åpningstider:
9. – 18.april kl 12 – 17.
En utstillingsguide vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Hvem skal bo i Bjørvika?

I Bjørvika vil det bygges ca 5000 boliger i løpet av de neste 15 årene. Noen er allerede solgt, mens andre er i forskjellige stadier av planlegging. Hvem har råd til å bo i Bjørvika og hvordan stiller utbyggerne seg til krav om en sosialt mangfoldig bydel? Er det ønskelig fra utbyggernes side å ha en permanent kunstnerisk tilstedeværelse som går utover den som finnes i institusjoner som Munch-museet og Operaen?

Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen startet sitt arbeid med et enkelt ønske om å bo i Bjørvika.
I perioden prosjektet deres har vart, har det vist seg umulig for kunstnerne å bosette seg i den nye bydelen, verken midlertidig eller permanent.

I dag er det ingen boliger som står ferdige til å brukes. Spørsmålet er om det på nåværende tidspunkt kan arbeides med alternative løsninger i planleggingen, for eksempel kunstnerbosetninger?

Vilje til å realisere visjonene om sosialt og kulturelt mangfold må på plass i dag, med konkrete virkemidler både fra utbyggere, eiere og politikere.

Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, skulptur, lydkunst, performance og installasjoner, har Holm og Jørgensen formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. Da de i 1993 startet Balkong, med sitt eget hjem som visningssted, ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger den inngår i sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. 
De hjemlige erfaringene med kunstpraksis har ført til andre aktiviteter.

De etablerte sammen med kunstnere fra Thailand Sørfinnset skole/ the nord land i 2003, i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur. De arbeider nå videre i sammenhenger hvor bred estetikk inngår i videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur. Geir Tore Holm er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og Søssa Jørgensen masterstudent i landskapsarkitektur ved UMB på Ås. Kunstnerne bor i Skiptvet.

En del av COMMON LANDS – allmannaretten
Vi bor i Bjørvika er en del av COMMON LANDS – Allmannaretten – et temporært utstillingsprosjekt som tar utgangspunkt i byutviklingen i Bjørvika, Oslo.

Tre kunstnerduoer ble i 2009 invitert til å utvikle nye kunstprosjekter som skal presenteres i løpet av april 2010: Bik Van der Pol (NL), Dellbrügge & de Moll (DE) og Geir Tore Holm & Søssa Jørgensen (NO).
Prosjektet er kuratert av Åse Løvgren og Karolin Tampere.

Allmenningene ? en gammeldags oppfinnelse som borger for en bydel for alle?
Gjennom tittelen COMMON LANDS ? Allmannaretten har kuratorene ønsket å sette søkelys på allmenning-begrepet som blir brukt aktivt i planleggingen, som et identitetsskapende og strukturerende element. Dette landarealet som tidligere var eid av fellesskapet med offentlig infrastruktur som vei, jernbane og havn, blir i dag solgt ut til private og del-private selskaper. Det som står igjen av felleseie er løftet om tilgjengelighet som ligger i allmenningene: områder som er ment å være for alle, åpne og tiltrekkende for hele byens befolkning å bruke.

COMMON LANDS ? Allmannaretten bruker prosessen rundt bydelsutviklingen til å sette søkelys på en rekke problemstillinger knyttet til urbanisering, demokrati, tilgang og fordeling av land. Prosjektet ønsker å  undersøke visjonene til Bjørvika-utviklingen, både å gå nærmere inn på retorikken rundt utbyggingen, se på begrepene som er brukt og hvem som har ansvar for at visjonene for den fremtidige bydelen blir virkeliggjort.

For mer informasjon ta kontakt med: 

Åse Løvgren 93645257 / Karolin Tampere 45683453
info@commonlands.net
www.commonlands.net

Program våren 2010
COMMON LANDS – Allmannaretten begynte sine undersøkelser i mai 2009 og vil presentere disse i april 2010. Det er et pilotprosjekt for temporærkunst i Bjørvika som respons på en direkte invitasjon fra Bjørvika Utvikling AS i anledning deres kunstsatsing i området.

8. april/23.april /30.april
One fine day, all this will be yours
Dellbrügge & de Moll
23. april kl 18 ? 20.
1. Balkong, Den Norske Opera og Ballett

8. april/23. april/30. april 
Speculation
Bik Van der Pol
Åpning 30. april kl 17.00, på gangbroen fra Oslo S til Operaen.
Verket står permanent fra 30. april til 12. mai.

Prosjektet er støttet av:
Bjørvika Utvikling AS, Kulturetaten i Oslo kommune, Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune, Nordic Black Theatre, MS Innvik og Norsk Kulturråd.