Med jord fra mer enn femti økologiske gårder fra Tromsø i Nord til Stokke i sør, skal fundamentet legges for kunstprosjektet Flatbread Society Grain Field og Bakehouse. Jordprosesjonen, mennesker og jord beveger seg gjennom Oslos gater, setter søkelyset på dette historiske, symbolske øyeblikket som markerer overgangen fra et ubebygd tomt til arena for kunst og matproduksjonsrelaterte aktiviteter.

Jordprosesjonen går fra Botanisk hage til Loallmenningen i Bjørvika.

Program

:

Kl. 13.00: Botanisk Hage, Sirkustomta, Oslo – Prosesjonen forlater Botanisk hage og går gjennom Tøyen, Gamlebyen til Losæter i Bjørvika

Kl. 1500 Losæter, Bjørvika – Seremoni: Fundamentet legges – Festmåltid ved Food Studio. Opptredener og festligheter

Meld din interesse på Facebook.

Presis klokka tolv samles bønder, bybeboere og kunstnere i Botanisk hage. Og klokken 13.00 starter prosesjonen – med traktorer, hester og vogner, trillebårer og musikkinstrumenter, stemmer og sauer, båter, ryggsekker og sykler. Prosesjonen begir seg mot Losæter hvor bøndenes jorddonasjoner spres utover bakken og festen kan starte. Det skal synges og spises, en ovn skal bygges, åkeren velsignes og klargjøres.

I dagene etter prosesjonen vil det være flere aktiviteter og blant annet skal jorda omdannes til leirkrukker som skal brukes til lagring av frøene som dyrkes på tomta. Krukkene skal oppbevares i det skulpturelle Bakehuset, eldhuset, som skal bygges og som står ferdig i 2016.

Seremonien markerer begynnelsen på Flatbread Society på Losæter, et offentlig kunstverk i regi av det internasjonale kunstnerkollektivet Futurefarmers. Prosjektet vil strekke seg over de kommende fire årene.

Flatbread Society er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet støttes av Statens vegvesen Region øst.

Gårdene som deltar:
Alhaug • Alm Østre • Aschim Vestre • Bergsmyrene • Bogstad • Botanisk Hage • Bygdø Kongsgård • Dysterjordet • Ekebo • Energigården • Evje Gård • Fjellvik Fokhol • Gartneriet • Grette • Grøset Seter v Hegli • Heinrich Jung • Holli Mølle v Horgen • Hov • Hovlandsmoen • Jøndal • Kulturstua I Ro • Lislerud • Nedre Båsum • Nes • Ommang Søndre • Ramstad • Solheim • Solli • Sø-Strøm • Søndre Sæterbakken • Tuft • Uksum • Vikabråten • Ødeverp • Øverland • Øvre Haugan • Øvre Ringstad

KART over gårdene.

Mer informasjon om:
– jordprosesjonen den 13. juni 

PRESSEKONTAKTER:
Anne Beate Hovind,
Prosjektleder, Bjørvika Utvikling,
Anne.Beate.Hovind@bjorvikautvikling.no
+47 909 42528
Skype: anne.beate.hovind

Amy Franceschini amy@futurefarmers.com
Skype: futurefarmeramy


BAKGRUNN

Om kunshttp://desktop.bjorvikautvikling.no/tnerne Futurefarmers
Futurefarmers er en åpen sammenslutning av folk med ulik profesjonell bakgrunn, og som skaper arbeider med relevans for tiden og stedet de er i. Gruppens designstudio har siden 1995 tjent som plattform for kunstprosjekter, et gjesteatelierprogram samt egne forskningsprosjekter. Futurefarmers benytter seg av diverse medier i arbeider som kan destabilisere «visshetens» logikk. De dekonstruerer matpolitikken, offentlig transport og landbruksnettverk for å synliggjøre og forstå systemenes iboende logikk. Ved hjelp av en slik demontering finner de nye narrativer og rekonfigurasjoner som kan fungere som alternativer til tidligere dominerende prinsipper. Arbeidene har ofte et lekent inngangspunkt og gir deltakerne redskaper til dypere innsikt i det aktuelle saksfeltet – ikke bare for å kunne forestille seg forandring, men faktisk delta og få satt i gang forandring på stedet der vi bor.

Futurefarmers har satt i gang midlertidige skoler, bussturer, store utstillinger og midlertidige offentlige kunstverk. I 2008 kom de med et prosjekt for San Francisco for å igangsette et program for urbant jordbruk basert på de historiske Victory Garden, seiershavene fra første og andre verdenskrig. Dette arbeidet ble utstilt på San Francisco Museum of Modern Art i 2007 og året etter ble et pilotprosjekt vedtatt av San Francisco by, som resulterte i en større visningshage foran byens rådhus, nye lover som støttet urbant jordbruk og etableringen av et råd for matpolitikk.

Arbeidene deres har vært vist kollektivt Whitney Museum of American Art, New York Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim, New York Hall of Sciences og Walker Art Center. Amy Franceschini, en av grunnleggerne, har mottatt Guggenheim Fellowship 2009, Cultural Innovation Fund, Creative Work Fund og Graham Foundation.
www.futurefarmers.com

Flatbread Society
Er et offentlig kunstprosjekt bestående av fem hovedkomponenter:
· En kulturarvens kornåker dyrket av frø som er reddet fra utryddelse
· En eksperimentell arkitektonisk konstruksjon som vil muliggjør baking, bevaring og spredning av frø
· Vedvarende offentlige programmer ut 2018
· En kontrakt som regulerer utnyttelsen av området, hvor stedet gis navnet Losæter og som beskytter det dyrkede jorda, og garanterer at frøende skal lagres og spres for all fremtid
· En seiltur som fører frøene som er dyrket på Losæter tilbake til Den fruktbare halvmåne

Flatbread Society er et permanent offentlig kunstprosjekt i allmenningen i Bjørvika, midt i det som bygges ut som fjordbyen Oslo. Det internasjonale kunstnerkollektivet Futurefarmers dannet i 2012 foreningen Flatbread Society som har som mål å samarbeide med lokale aktører for å etablere en felles visjon for bruken av området. Flatbread Society bruker kornet som prisme og drivkraft i arbeidet for å betrakte/ta for seg forholdet mellom matproduksjon og kunnskapsdeling, kulturell produksjon, sosiopolitiske formasjoner og hverdagsliv. Foreningen har gjort aktiv og dynamisk bruk av stedet, og satt opp et eldhus, dyrket en kornåker og arrangert diverse aktiviteter. Sætra har fått oppmerksomhet fra så vel bønder, bakere, ovnsbyggere, kunstnere, aktivister og jordforskere som byens politikere, og har gitt opphav til det urbane hagefellesskapet Herligheten. Flatbread Societys aktiviteter i Oslo har som mål å skape et åpent rammeverk hvor man i fellesskap kan utvikle området til et permanent sted for kunst og aktiviteter og et felles ressurssenter for urban matproduksjon og bevaring av allmenningene.

Navnet Losæter
I 2014 ble Losæter offisielt døpt. Navnet er en paraply for flere aktiviteter: Flatbread Society, ByBi og Herligheten. Det spiller på gatenavnet «Loallmenningen» og på det norske ordet «sæter». «Lo» viser til stedets geografiske plassering i sjøkanten, og «sæter» henspiller på retten til å sende husdyrene til fjells på sommerbeite. Navnet Losæter gir et godt bilde av prosjektet og trekker linjene tilbake til jordbruksarven, slik at det skapes en forbindelse mellom fortid og nåtid. Etter hvert som Losæter utvikles, vil det å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer. Det åpne og flytende ved prosjektene som vokser fram på Losæter står i sterk kontrast til den rasjonelle utviklingslogikken som preger de øvrige omgivelsene i Bjørvika. Med sin beliggenhet midt blant bygg som Operaen, Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Børsen, er Losæter og Flatbread Society plassert midt i byens kulturarv.

Oppdragsgiver Bjørvika Utvikling
Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.
flatbreadsociety.net/

Herligheten
Herligheten er et økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble igangsatt i april 2012. Herligheten ligger på Losæter i Bjørvika, en steinete «øy» midt i en røff byggetomt, omgitt av veier, jernbanelinjer og ventilasjonstårnene fra den Bjørvikatunnellene.

Food Studio
Food Studio er et kollektiv av profesjonelle som er opptatt av å formidle fortellinger om mennesker som tror på god og ærlig mat. De samarbeider tett med kunnskapsrike mennesker, alt fra dem som sanker mat i naturen til bønder som utfordrer måten vi tenker på mat og hvordan vi jobber med den. og åpner for nye ideer om og løsninger for fremtidens mat
www.foodstudio.no

Oslo Byrøkt og Bybi
ByBi er et Oslo-basert birøkter-prosjekt og et lokallag i Norsk birøkterlag. ByBi bidrar til bevaring og styrking av artsmangfoldet blant byens blomster og insekter og søker løsninger ved å jobbe med rekruttering av birøktere, spre kunnskap om pollinerende insekter og gjennom samarbeid og nettverksbygging. Oslo Byrøkt er et kunst og kulturentrepenørskap med mål om å lønne, hyre og kommisjonere relasjell estetikk fra økokunstnere.
www.osloapiary.com www.bybi.no