Arbeidet med Langkaia har startet. Kaien skal strekke seg 220 meter fra innerst i bukten mellom Oslo S og Operaen og i retning Vippetangen. Med Havnelageret på den ene siden og med fantastisk utsikt mot Operaen kommer en 20 meters bred havnepromenade.


Slik er det tenkt at Langkaia ser ut når den åpner til påske 2013 (beplantning i mai/juni).


Geir Lynnebakken, Trond Knapstad og Truls Clementz fra Bjørvika Infrastruktur AS på befaring på Langkaia 11. juni 2012.

Langkaia vil bestå av et kaiområde for større båter, en bred oppholds- og spasersone, et bredt område med planter som inneholder et skatefelt, samt Langkaigata for biler og offentlig transport. Bjørvika Infrastruktur AS (BI) har ansvaret for og styring av utbyggingen, mens selve arbeidet utføres av AF Havn AS og Braathen Landskapsentreprenør AS. Langkaia havnepromenade skal knytte seg til Operaallmenningen, men denne kan ikke påbegynnes før politisk behandling er gjennomført.

I forbindelse med åpen dag i Bjørvika søndag 26.august kommer Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur til å ha en informasjonsstand på Sukkerbiten hvor de vil informere om Langkaia, havnepromenaden og de syv allmenningen. Deler av havnepromenaden på Sørenga er allerede åpnet, og rundt 2020 er hele den 2800 meter lange havnepromenaden i Bjørvika ferdig. Les mer her.


Geir Lynnebakken, Trond Knapstad og Truls Clementz fra BI på befaring på Langkaia 11. juni 2012.
En eldre granittkant skal bevares og være et synlig og karakterskapende element i utformingen av Langkaia.

Andre offentlige rom og gater

Wismargata mellom Trelastgata og Dronning Eufemiasgate er ferdig i juni 2012. Den går mellom to av DNB sine ny kontorbygg. Det første bygget er innflytningsklart til høsten. Fortauet i Trelastgata fra gangbroen Akrobaten og østover til Wismargata ferdigstilles innen utgangen av juni. BI er ansvarlig for prosjektene, og samarbeider med Braathen Landskapsentreprenør og AF gruppen som utfører arbeidene.


Wismargata fra Dronning Eufemiasgate


Trelast gate sett fra Akrobaten (gangbroen over toglinjene mellom Stasjonsallmenningen og Annette Thommessens Plass)

På Loallmenningen har det blitt etablert et temporært parsellkollektiv med 100 små hageparseller og en 250 kvadratmeters urkornåker som heter Herligheten. Herligheten varer i tre sesonger. Les mer her.

 

Foto: Vibeke Hermanrud

Illustrasjoner: SLA