I utbyggingen av Bjørvika finnes det mellomrom både i tid og rom. På Bjørvikakonferansen 2013 «Ny by i byen» var det stor enighet om å fylle disse mellomrommene med spennende aktiviteter og midlertidige prosjekter.


Geir Lynnebakken 
fra Bjørvika Utvikling la vekt på å gjøre det mulige mulig i sin innledning til de rundt 120 fremmøtte på Bjørvikakonferansen «Ny by i byen» 12. november 2013. Alle innlederne var skjønt enige om at det tar tid å bygge en ny by i byen, og at det er behov for midlertidige aktiviteter, sambruk og samspill mellom alle aktørene i denne omfattende byutviklingsprosessen.

Paul E. Lødøen fra OSU fortalte at det fra neste sommer blir betydelig aktivitet i Barcodeområdet, med god fremkommelighet for fotgjengere og syklister. HAV Eiendom har siden 2010 igangsatt flere publikumsrettede aktiviteter på Sukkerbiten og andre steder i Bjørvika, sa Eivind Hartmann i sitt foredrag.

Etter konferansen ble Alan Bendu og Anne Beate Hovind intervjuet av NRK Østlandssendingen om «Mangfold i Bjørvika». Her kan du høre intervjuet.


Fra høyre: Bård Folke Fredriksen, Grete Tvedt, Reidun Stubbe, Eivind Hartmann, Paul E. Lødøen, Geir Lynnebakken og Anne Beate Hovind.

Kultur er viktig for å profilere Oslo, sa Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling. Ha la videre vekt på «kulturmilen» – Oslos sentrumsnære kulturtilbud som i sin totalitet gir mye til byens innbyggere og tilreisende. Bjørvika vil tilby både Operaen, Det Nye Deichman og Munch-Stenersen museet. I videoen lengre nede på siden snakker han om hvordan byrommene utenfor kulturinstitusjonene kan aktiviseres. Han tror Operaallmenningen kan bli dette århundrets viktigste byrom i Oslo. Han oppfordret alle som er involvert i Bjørvika til å bidra til fellesskapet.

Kreative miljøer tiltrekker hverandre, og det kan skape opplevelser på kryss og tvers, sa Anne Siri Koksrud, byrådssekretær for kultur og næring. Det Nye Diechman vil holde byen våken. Lambda og det nye Munch museet vil vi forvalte et unikt stykke verdensarv. Bjørvika er stort, så alle som er engasjert i Bjørvika har et unikt potensial til å utnytte og aktivere området.

Sverre Landmark har et hjerte som banker for Vulkan, Mathallen og Oslo forøvrig. I etableringen av Vulkan – et sted som lå på et «ikke-sted» – la de vekt på at byen = deling. Deling av funksjoner og infrastruktur, bytting av varer og tjenester, samarbeid på tvers og gjensidig avhengighet.

Et av Helene Gallis sine råd til Bjørvika er å etablére en permanent offentlig kjøkkenhage for og med bydelens innbyggere. Det er behov for gode sosial møteplasser og lavterskel tilbud.

Vi trenger ikke å snakke om etniske skillelinjer – la oss snakke om ungdom. Ungdom i Oslo er «fargeblinde», sa Alan Bendu fra Bydel Gamle Oslo. Han oppfordret utviklerne av Bjørvika til å legge tilrette for gode og fargeblinde møteplasser for sosialt samvær. Se deler av Alans innlegg i videoen nederst på siden.

Last ned presentasjon av innlederne.


Som takk for et godt foredrag fikk byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen en murstein fra sommerens kunstpilotprosjekt. Ordstyrer Anne Beate Hovind ba han ta vare på denne til det offentlige kunst-/bakehusprosjektet realiseres om et par år. 

Last ned foredragene i pdf:

Geir Lynnebakken

Eivind

 Hartman

Paul E. Lødøen

 Ny by for alle?

 Offentlige rom og sjøfront
 – Geir Lynnebakken, daglig leder Bjørvika Utvikling

 Bygulvet, boliger og næringsutvikling
 – Eivind Hartmann, plandirektør HAV Eiendom
– Paul E. Lødøen, adm.dir. OSU

Alexander Ståhle  Placemaking Björvika – urban attraktivitet och action
 – Alexander Ståhle, byutviklingsforsker, Spacescape
Bård Folke Fredriksen og video nedenfor  Byutvikling av ”kulturmilen”!
 – Bård Folke Fredriksen, byråd for utvikling
Sverre Landmark (pdf)  Annerledes områder krever annerledes tanker. -Erfaringer fra Vulkan
 – Sverre Landmark, markedsdirektør Aspelin Ramm
Byråd kultur og næring (pdf)  Kultur, næring og kulturell infrastruktur
 – Anne Siri Koksrud, byrådsekretær for kultur og næring
Alan, se video nederst på siden.

Helene Gallisog se video.
Reidun Stubbe

 Samtale: Bjørvika – for hvem?

– Alan Bendu, prosjektleder bydel Gamle Oslo: Hvordan bruker unge ikke-vestlige  innvandrere offentlige rom?

– Helene Gallis, beboer i Gamlebyen: “Organiske” møteplasser

– Reidun Stubbe, seniorrådgiver Bymiljøetaten: Friluft og rekreasjon på land og vann i  Bjørvika

 (Programmet til Bjørvikakonferansen 2013)

Utdrag av Bård Folke Fredriksens foredrag (lagt ut på Youtube):

Utdrag av Helene Gallis sitt innlegg:

Utdrag av Alan Bendus innlegg: