Les mer om Bjørvika Infrastrukturs sine erfaringer med marin restaurering.

Da Bjørvikaplanen ble vedtatt tidlig på 2000 tallet kunne Bjørvika beskrives slik: Store vei- og havneanlegg, forurensede sedimenter på sjøbunnen og forurensende utslipp fra Akerselva der den randt ut i sjøen i Bjørvika.

I dag kjennetegnes området av yrende badeliv året rundt, store folkestrømmer langs sjøkanten, badevannskvalitet, ny sjøbunn etablert av stedegen ren, marin leire og økt biodiversitet i sjøen.

Denne reisen har vi i Bjørvika Infrastruktur vært sterkt delaktig i, som ansvarlig for utbygging av de nye offentlige rommene langs sjøkanten, parker, plasser og lokalgater.

I en fersk rapport oppsummerer vi erfaringene vi har gjort oss med marin restaurering så langt. Erfaringene er oppsummert i samarbeid med FjordCleanUp.

Les rapporten her: https://www.bjorvikautvikling.no/wp-content/uploads/2024/05/Marint-liv-erfaringsrapport-BI-2.pdf

Bilde i topptekst: FjordCleanup