Margaret Atwoods bidrag markeres i en todelt seremoni: En skogstur til Framtidsbibliotekskogen i Nordmarka i Oslo, og en offentlig samtale mellom henne og kunstneren Katie Paterson i Deichmanske hovedbibliotek.

Den prisbelønte forfatteren, poeten, litteraturkritiker og miljøaktivisten Margaret Atwood (CA) er den første forfatteren som bidrar med en ny tekst til kunstverket Framtidsbiblioteket (Future Library). Framtidsbiblioteket av den skotske artisten Katie Paterson, skal gradvis vokse fram i Oslo i de neste 100 årene.

«Det er rart å tenke på at min egen stemme — som da i så lang tid vil ha vært taus — plutselig vil bli vekket opp igjen etter hundre år. Hva er det første den stemmen vil si når en ennå ulegemlig hånd trekker den ut av beholderen og blar opp på første side?» Margaret Atwood

Tusen trær er plantet på Vettakollen i Nordmarka, og om hundre år skal disse trærne felles for å bli til papir til en bokantologi som ble påbegynt i 2014. Hvert år skal en forfatter få i oppdrag å bidra med en ny tekst som inntil de skal trykkes i 2114, vil bestå av en voksende samling av 100 upubliserte og uleste manuskripter. Arbeidet med å ta vare på skogen og sikre dens eksistens i verkets 100-årige tidsperspektiv, finner sitt konseptuelle kontrapunkt i invitasjonen til hver forfatter; å skape og produsere et verk i håpet om å nå en lydhør leser i en ukjent framtid.

PROGRAM 26. MAI 2015

09.30 – Framtidsbibliotekskogen
Etter en felles gåtur til skogen, overrekker Margaret Atwood den første teksten til Framtidsbiblioteket. Hun vil deretter lese fra en selvvalgt tekst.

Møt opp ved Frognerseteren stasjon kl. 09.30. Skogsturen vil ta ca. 30 minutter hver vei, og gruppen er tilbake ved stasjonen kl. 11.30. Framtidsbibliotekets koordinater er 59°59’10.0″ N10°41’48.6″ E. Se GooglemapLast ned kartet under. Kle deg for en skogstur og ta med kopp. Det serveres kaffe og te. 

13:15 – Deichmanske hovedbibliotek
En samtale mellom Margaret Atwood og Katie Paterson i biblioteket kl. 13.15. 

Begge arrangementene er åpne for publikum.Katie Paterson, Framtidsbiblioteket, Oslo 2014 – 2114

Framtidsbiblioteket er utviklet på oppdrag fra og produseres av Bjørvika Utvikling og blir forvaltet av Stiftelsen Framtidsbiblioteket. Rommet i Deichmanske bibliotek designes av kunstneren og arkitektene Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Prosjektet støttes av Oslo kommune ved Kulturetaten og Bymiljøetaten.

futurelibrary.no    framtidsbiblioteket.no    katiepaterson.org      facebook     twitter

Pressekontakt: Anne Beate Hovind, prosjektleder Kunst, Bjørvika Utvikling
+47 909 42528 / anne.beate.hovind@bjorvikautvikling.no