Er valg av materialer i bygg og ressursforvaltning av byggematerialer del av løsningen på klima- og ressurskrisen? Utbyggerne i Bjørvika stiller seg dette spørsmålet i forbindelse med utvikling av ny, felles bærekraftstrategi for fremtidige bygg i  Bjørvika.

Den 13. november inviterte Oslo S Utvikling, Hav Eiendom og Bjørvika Infrastruktur til en fagdag med lavutslippsmaterialer på agendaen. Arkitekter, materialeksperter og øvrige med særlig kompetanse på feltet deltok med forberedte innlegg. Målet var å fremskaffe oversikt over hva som i dag tilbys av lavutslippsmaterialer og -konsepter for bygg.  Blant spørsmålene som ble reist var: Hva finnes av lavutslippsmaterialer og -løsninger. Hva bør med i et klimaregnestykke? Hva gir mest fleksibilitet med tanke på funksjonsendring, ombygging og demontering?

Vi ble oppdatert på lavutslippsløsninger innenfor trearkitektur, betong og aluminium og ombruk av materialer fra eksisterende bygningsmasse i nye bygg og mye mer.

Vi lærte blant annet:

  • Det er mulig å få til betydelige utslippsreduksjoner ved riktig valg av materialer
  • Det finnes mange veier til mål
  • Det er viktig å gjøre klimagassberegninger av alternative materialvalg som prosjektstøtte i tidligfase for å få til utslippsreduksjoner som monner
  • Hvilke barrierer som må forseres
  • Hvilke avhengigheter som kan oppstå

Synnøve Lyssand Sandberg, Adm. direktør, Oslo S Utvikling presenterte deres arbeid med bærekraftig materialbruk.

Ansatte og ressurpersoner fra arrangørene, eiendomsutviklere, arkitekter og leverandører var samlet på fagseminaret.

For mer informasjon, kontakt Asbjørg Næss, miljøansvarlig i Bjørvika Infrastruktur
Asbjorg.Naess@bjorvikainfrastruktur.no