– Bredden på miljøsatsingen skal være varemerket til Bjørvika, og bidra til at vi er i front, sier miljørådgiver Asbjørg Næss.

Miljørådgiver Asbjørg Næss med byggekranene i Bjørvika i bakgrunnen.

Rett før sommeren var den årlige Miljørapporten for Bjørvikautbyggingene ferdig. Denne rapporten gir en samlet oversikt over miljøresultatene for pågående prosjekter pr. 8. juni 2009, innenfor 12 innsatsområder. Rapporten omfatter alle bygg og anlegg som Bjørvika Infrastruktur AS, Oslo S Utvikling AS (OSU), HAV Eiendom AS og Sørenga Utvikling KS har ansvar for.

Les mer
Artikkel i Teknisk Ukeblad
Miljø på Bjørvika Utvikling sine nettsider