Bjørvika – en hel‚ bærekraftig bydel

Bjørvika er Norges største  byutviklingsprosjekt i ett grep, og helt sentral i Oslos utvikling av Fjordbyen. Totaltransformasjon fra havn og vei til levende bærekraftig bydel er et ”studie” og besøk verdt.

Siden oppstart i 2003 har miljø, bærekraft og klima vært styrende for denne transformasjonen og utbyggerne ønsker det grønne skiftet velkommen. Klima- og miljøambisjonene for Bjørvika er samlet i et miljøoppfølgingsprogram (OMOP).

Bjørvika Utvikling er samarbeidspartner med Oslo Europas miljøhovedstad 2019. Bjørvika kan brukes som læringsarena for bærekraft, med fokus på klimavennlig arkitektur, rikt byliv, sirkulære løsninger, vegetasjon over og under vann, grønn mobilitet, miljøvennlig materialvalg, grønne tak, urbant landbruk og andre blå og grønne initiativ som gjør det enkelt å leve bærekraftig.

Aldri har byggeaktiviteten i Bjørvika vært større, men mye gjenstår. Guiden gir innblikk i valgte arbeidsmetoder og løsninger så langt. Kan vi inspirere deg til å leve bærekraftig i by?