Bjørvika Infrastruktur har utarbeidet en sjekkliste som er en praktisk veiviser for miljøriktig programmering, prosjektering og
bygging av både infrastruktur og bygg.

Praktisk veiviser
Sjekklisten bygger på erfaringer så langt i Bjørvika med hensyn til når en bør gjøre hva for å få et miljøtilpasset prosjekt. Det er tatt utgangspunkt i de tolv miljøtemaene som OMOP omfatter.Sjekklisten tar ikke mål av seg til å være uttømmende,men å tydeliggjøre og eksemplifisere forhold erfaringene hittil har vist er sentrale for å lykkes med å utvikle Bjørvika til et foregangsområde innenfor bærekraft og miljø.