Utviklerne, kulturinstitusjonene og næringslivet i Bjørvika har gått sammen for felles nabolagsutvikling. I Bjørvikaforeningen skal Operaen, Munchmuseet, Deichman og Ekebergparken, sammen med byggeierne og bedriftene utvikle og iverksette prosjekter som gjør Oslos nye bydel til en spydspiss i moderne og raust byliv.

I Bjørvika har vi et fantastisk utgangspunkt, midt i Oslos knutepunkt og med nærheten til fjorden. Det er helt unikt at så mange ulike aktører går sammen for å utvikle et gjestfritt nabolag. Nå gleder vi oss til å tilføre bydelen med liv, røre og gode opplevelser for alle, sier Rolf Thorsen, styreleder i Bjørvikaforeningen.

Bjørvikaforeningen ble offisielt stiftet 25. april og har totalt 12 medlemmer. Sammen skal de tilrettelegge for aktiviteter og gode opplevelser for de 12.000 som kommer til å bo og 20.000 som kommer til å jobbe i Bjørvika, resten av Oslo og de millioner av turister som vil besøke bydelen. Prosjektleder, Anne Beate Hovind, har allerede lang fartstid fra ulike kunst- og kulturprosjekter i Bjørvika.

– Her skal alle føle seg velkomne til å bli en stund, for å bo et moderne byliv, arbeide i Norges mest attraktive arbeidsplasser, bli aktivisert, opplyst, overrasket, utfordret eller avkoblet. Men vi ønsker også å finne aktiviteter som bidrar til deling av ideer, refleksjoner og initiativer som bringer oss fremover som fellesskap. Byrådet i Oslo ønsket i sin tid at Bjørvika skulle bli en gave til byens befolkning. Det blir vår oppgave å forvalte området slik at gaven fortsetter å gi, sier Hovind.

Bydelen er fortsatt under utvikling, og de siste kulturinstitusjonene flytter inn i 2020. 60 % av arealene i Bjørvika er allmenninger, havnepromenade og gater som alle kan benytte. Arbeidet i Bjørvikaforeningen starter derfor med kartlegging av ønsker og behov for alle som vil benytte bydelen, og kartlegging av allmenningenes muligheter. 2019 er Oslo EUs miljøhovedstad. Da vil Bjørvika, med sine strenge restriksjoner på bilbruk og parkering være et naturlig samlingspunkt mellom fjorden og den grønne byen.

– Munchmuseet flytter ikke inn for fullt før i 2020, men allerede fra start har vi vært opptatt av å bidra til utviklingen av den nye bydelen som vokser frem. Bjørvikaforeningen er en helt unik samarbeidsarena, og vi vil fortsette å invitere med oss flere, fra forskjellige deler av samfunnet. Om vi lykkes i samarbeidet her, vil det være verdifullt ikke bare for nabolaget her, men for hele Oslo som en attraktiv by å bo i, jobbe i og besøke, sier Stein Olav Henrichsen, direktør for Munchmuseet.

Bjørvikaforeningen består av: Munchmuseet, Den Norske Opera og Ballett, Deichman, Ekebergparken, Oslo S Utvikling (OSU), Hav Eiendom, Wahl Eiendom, Braathen Eiendom, Bjørvika Utvikling, Clarion Hotel, DNB, KLP

I styret sitter: Rolf Thorsen, styreleder (OSU), Ingrid Lorentzen (Den Norske Opera & Ballett ), Stein Olav Henrichsen (Munchmuseet), Vibeke Ahlsand (OSU), Leif Arne Røsnes (Braathen Eiendom), Terje Ropstad (Clarion Hotel)

Kontaktinformasjon:

Rolf Thorsen, Styreleder, rolf.thorsen@osu.no, 901 19 373

Anne Beate Hovind, Prosjektleder, annebeatehovind@gmail.com, 909 42 528

Bjørvikaforeningen ble stiftet 25. april 2018 (foto: Katrine Lunke, Apeland)