Det var nærmere 600 som fant veien til den offisiselle åpningen av Kunsthall Oslo. God forhåndsomtale og lovende kritikker av åpningsutstillingen gir en god start for Kunsthallen.

Fredag 17. september 2010 åpnet Kunsthall Oslo med åpningsutstillingen «I Must Say That At First It Was Difficult Work». Kunsthallen har fått godt med omtale og Dagbladet skriver: «Kunsten å vise fram kunst – Kunsthall Oslo åpner i ei gate som ennå ikke er merket av på kartet. Det passer bra for et utstillingssted som kan fylle et tilsvarende svart hull på hovedstadens kunstkart.»

Dagbladet | Kunsten å vise fram kunst. Les mer. 
Aftenpostens kommentator Lotte Sandberg | Kunst som utfordring. Les mer. 
Klassekampen | Næring til kunsten. Les mer

Ikke-komersielt visningssted i Bjørvika
Kunsthall Oslo vil vise internasjonal samtidskunst, med hovedvekt på nye produksjoner.   Kunsthallens formål er å fremme tilstedeværelse av kontemporær kunst og kultur, i Bjørvika og i Oslo. Kunsthallen huser også den uavhengige kunstbokhandelen og forlaget Torpedo.

Kunsthallen drives av Per Gunnar Eeg-Tverbakk (daglig leder og Will Bradley (kurator).

Inititert og etablert av BU
Kunsthall Oslo er initiert og etablert av Bjørvika Utvikling (BU) som del av kunststrategien for området. I strategien har BU satt av 20 mill. kroner til kunst. 75 % av kunstbudsjettet skal brukes til permanente verk i allmenningene og 25 % har gått til etablering og startkapital til Kunsthall Oslo. BUs datterselskap Bjørvika Infrastruktur står som eier. Kunsthallen er støttet av Oslo kommune, Norsk kulturråd og Oslo S Utvikling.

I styret sitter Jørn Mortensen (leder), Sune Nordgren, Trude S. Iversen, Liv G. Kloster(HAV E) og Thor E. Thoeneie (OSU).

«I Must Say That At First It Was Difficult Work»
Utstillingsåpningen fredag 17. september viser arbeider av Dina Danish, Judith Hopf, Johan Berner Jakobsen, Silke Otto-Knapp, Yvonne Rainer, Mary Redmond, John Smith, Saul Steinberg & Inge Morath, Arild Tveito og inkluderer fremførelsen av Yvonne Rainers Trio A av Shelley Senter.

Utstillingen kombinerer nye produksjoner med maleri, foto, film og performance fra 1900-tallet. Vi har invitert fem kunstnere, som på hver sin måte forholder seg til historiens kultur i arbeidene sine, til å velge ut arbeider av andre kunstnere, i tillegg til selv å lage et arbeid som skal stilles ut sammen med det de har valgt ut.

Les mer om Kunsthall Oslo og åpningsutstillingen her.