Juryen for Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 har nominert den nye gangbroa som en av tre finalister. Den nye gangbroa var blant de tre finalistene. Broa ble åpnet 9. april 2011. Prisen for 2011 gikk til Holmenkollen Nasjonalanlegg ? Ny storbakke K120.

De tre finalistene var :

Stasjonsinngang Øst – gangbro
Byggherre:                
Bjørvika Infrastruktur AS
Arkitekt:                    L2 Arkitekter AS
Rådg. ingeniør:       Rambøll Norge AS
Stålentreprenør:    NLI Alfr. Andersen AS, SIAS AS og Lukoil

IT-Fornebu Portalbygget
Byggherre:                
IT Fornebu
Arkitekt:                    a-lab (arkitekturlaboratoriet AS)
Rådg. ingeniør:       Finseth rådgivende ingeniører AS
Stålentreprenør:    Contiga AS

Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke K120
Byggherre:                Oslo Kommune Idrettsetaten
Arkitekt:                    JDS Architects AS
Rådg. ingeniør:       Norconsult AS og Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
Stålentreprenør:    Lecor Stålteknik AB

Juryen for Norsk Stålkonstruksjonspris består av:
Gary Bates, Space Group Arkitekter AS, representant for Norske Arkitekters Landsforbund
Stig Møllersen, Multiconsult AS, representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner
Kåre Solberg, Finseth rådgivende ingeniører AS, representant for Rådgivende Ingeniørers Forening Tonje Bay, Contiga AS, representant for Den norske Stålgruppen.

Les mer på Bygg.no.