Hva skal til for å skape gode offentlige rom? Dette var ett av mange spørsmål de 13 foredragsholderne ble bedt om å reflektere rundt. Når mennesket står i fokus i byutviklingen, er god kommunikasjon og informasjonsflyt, åpne prosesser og deltakelse noen stikkord som skal til for å lykkes.

På heldagskonferansen 26. september 2011 presenterte og analyserte foredragsholderne fremveksten i Bjørvika og utallige andre eksempler på vellykkede og mindre vellykkede offentlige rom verden rundt. Mange la vekt på at det er viktig å eksperimentere, tenke alternative løsninger og være fleksibel for å oppnå suksess. Samtidig er reguleringsplaner og andre plandokumenter viktige i utbyggingsperioden for å opprettholde fokuset på målene og den overordnede visjonen.


Professor og den anerkjente forfatteren Arnold Reijndorp  sa i sitt foredrag at offentlige rom både handler om nysgjerrighet og trygghet. Av og til holder det med litt sand og en gressplen for at folks skal slå seg ned og føle seg hjemme. Arnold mottok en sparkesykkel som takk fra konferansier Anne Beate Hovind.


Om offentlige rom sa Ewa Westermark fra Gehl bl.a. ”Kanten er byrummets ryggrad, som indrammer og aktiverer byrummet og det liv, som skal udspille sig her”. Hun kom med en oppfordring på slutten om at det er lov til å tenke smått. På små plasser kan det både være sosialt, innovativt og et godt mikroklima.


Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten drøftet bl.a. utbyggingsavtalene og fysisk form, kvalitetsbestilling og samfunnsutviklingsrollen. Avslutningsvis nevnte hun eksempler på temporære  aktiviteter i områder som holder på å bli bygget ut.


Den tverrfaglige tenkeren Nicolai Carlberg fra Hausenberg i Danmark snakket i sitt foredrag bl.a. om balansen mellom en ”felles” by, en ”personlig” by og den ”internasjonale” byen.


Det var rundt 90 deltakere på konferansen ”Offentlige rom i byutviklingen – med utgangspunkt i allmenningene i Bjørvika”. Konferansen ble arrangert i PwC-bygget, og lunsjen ble inntatt i hos Kunsthall Oslo med mat fra spisestedet Serrano.