Bjørvika Infrastruktur(BI) mottok 1. juni 2007 to anbud på prosjektering av gangbro over sporområdet på Oslo Sentralstasjon (Østre Stasjonsinngang). Etter evaluering i henhold til regelverk og gitte kriterier fant BI at tilbudet fra Rambøll Norge AS totalt sett var best.

 Gangbrua har en bygd lende på 180 m med 5 spenn. Det lengste på 60 m. Bruas bredde er 6 m.