Tilhørighet, gode møteplasser, brobygging, kommunikasjon, uorganiserte og spontane aktiviteter og ikke minst skole er viktig for å sikre en god oppvekst for barn og ungdom i byen. Dette var den røde tråden i innspillene på Bjørvikakonferansen 2016.

Alle innleggene ble streamet live og kan sees på Youtube.

Skolen – en rekrutterende effekt
Det var knyttet stor spenning rundt hva Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap hadde å si om den planlagte skolen på Sørenga. – Vi må unngå at barna bygges ut av Bjørvika. Vi trenger derfor skolen i Bjørvika som skal være ferdig innen 2022. Skolen har i seg selv en rekrutterende effekt for de som bosetter seg der. Hun sa videre at – Vi må tenke helhetlig når vi tenker fortetting, bl.a. ved å ta hensyn til mellomrommene mellom husene som er viktige pusterom.

Det er nå flyttet inn folk i 1350 leiligheter i Bjørvika. Hvis vi antar at det i snitt bor 1,8 personer i hver bolig, og at det bor minst 80 barn i Bjørvika i dag, er barneandelen over 3%. Til sammenligning har sentrum 3% barn og gamlebyen 17% barn.

Oslo S Utvikling er en av de største utbyggeren i Bjørvika. De skal bygge rundt 1500 nye boliger de neste årene, og Rolf Thorsen spurte seg selv om dette er en by på barns premisser. – Det er ingen entydige svar, og kompromisser må gjøres.

Guri Melby la vekt på at en barnevennlig by er et menneskevennlig sted. – Vi trenger gratis steder hvor alle, både vokse og barn, kan gjøre ting sammen for å unngå forsterkning av en delt by.


Tone Tellevik Dahl og Guri Melby. 

Trærne er unge som stedet

Kaja Misvær Kistorp og Marit Helgesen fra DesignIT hadde i forkant av konferansen gjort en liten innsiktsstudie og snakket med med familier og barn i Bjørvika om deres forventninger til å vokse opp i byen. – Jeg savner store, gamle trær, var et sitat. – Det er mange trær her, men de er nye som stedet og mangler tilhørighet.
Å få skolen og dermed «landsbyhjertet» på plass blir sett på som viktig, samtidig som man må tåle at det tar tid før den «komplette pakken» er på plass.


DesignIT intervjuet bl.a. Shery som er pedagogisk leder i barnehagen på Sørenga. Trykk på bildet for å se presentasjonen. 

I sitt innlegg om ”Jenter trenger plass i byen jenter” la Vidgis S. Rishaug fra Asplan Viak vekt på viktigheten av det uorganiserte og spontane. Jenter er ikke mindre aktive, men de har andre preferanser rundt steder å ”henge”. For jenter er de sosiale aspektene ofte viktigere, mens for guttene kan konkurranse være en sterkere motivasjonsfaktor. Se hele foredraget her:

Brobygging og kommunikasjon
Organisasjoner og aktører som arbeider med barn og ungdom hadde blitt bedt om å komme med konkrete innspill til Bjørvikautbyggingen. Alles innspill handlet om samarbeid, brobygging, kommunikasjon, utforskning og miljøbevisshet.

Anders Bettum fra IKM snakket om den mentale avstanden mellom Grønland og Bjørvika og gjensidige fordommer. Kanskje denne avstanden kan minkes gjennom et godt kulturtilbud? Ingrid Elise Sigmundstad fra Forandringshuset Grønland sa at for å redusere skillet og utenforskap må vi bygge bro og drive forebyggende arbeid. Bybonden Andreas Capjon hører til på Losæter midt mellom stereotype verdener hvor samARBEID står i fokus.


Øverst tv: – Ungdom er nåtidens og fremtidens brukere av Bjørvika og byen, så de må involveres i planleggingsprosessen, sa Nassima Dzair fra InterBridge. På den måten skapes tilhørighetsfølelse. #MINBYMITTANSVAR

Øverst th: – For å unngå at Sørenga og Bjørvika blir en enklave, er det positivt at barn fra Bjørvika går på skole i Gamlebyen og omvendt, sa Hanne Dannevig Hauge som er rektor på Gamebyen skole. –Vi har for øyeblikket plass til flere elever, og i 2022 håper jeg at våre elever kan begynne på ungdomskolen i Bjørvika.

På slutten av konferansen ledet ordstyrer Anne Beate Hovind fra Bjørvika Utvikling en samtale mellom Tone Hellevik Dahl, Guri Melby, Louise Fiil Hansen og Rolf Thorsen. Det kom mange spørsmål fra salen knyttet til både sentralparken på Sørenga, den kommende skolen, trygg ferdsel og aktiv vannflate. Samtalen kan du se i sin helhet her:

Innsiktstudiet videreutviklet seg i løpet av konferansen.