Natt til 9. desember stengte sykkelveien fra broen over Akerselva ved Operagata til overgangen ved Dronning Eufemias gate, samtidig ble sykkelfeltene i Operagata fjernet.

Årsaken til den nødvendige omleggingen av gang-/sykkelrutene er byggevirksomhet på tomtene mellom Operagata og Dronning Eufemias gate der det nå bygges nytt Deichmanske hovedbibliotek, studentboliger og nytt næringsbygg Diagonale. Utbyggingen her er omkranset av trafikk på alle 4 sider og prosjektene trenger plass for å kunne ivareta alle sine leveranser som må til for å reise byggene på en sikker måte. Samtidig har utviklingen av eiendommene på Paulsenkaia og i Bispevika gjort det nødvendig å stenge dette området for allmenn ferdsel. Syklistene har fram til 9. desember fulgt en midlertidig trasé tvers over disse eiendommene og det er denne ferdselen som nå har opphørt på grunn av byggevirksomheten.

Syklistene henvises nå, via skiltanvisninger, til å sykle langs Dronning Eufemias gate fra Langkaigata i vest til Bispegata og Kong Håkon 5’s gate i øst. Alternativ sykkelrute, begge veier, er langs Trelastgata. Se for øvrig vedlagte kart over gang og sykkelruter i Bjørvika.

Bjørvika forblir et byggeområde i flere år framover
Bjørvika vil fortsatt være et byutviklings- og bygge- område også etter denne omleggingen. Hovedveinettet i Bjørvika er ferdigstilt. Gatenettet i Bispevika åpnes etter hvert som bebyggelsen ferdigstilles, fra 2018 og i årene deretter. Sykkelveien gjennom Bjørvika vil når alt er ferdig få ny trasé langs Operagata parallelt med Dronning Eufemias gate til Rostockgata parallelt med Kong Håkon 5s gate.

Bjørvika Infrastruktur overtar ansvaret
Bjørvika Infrastruktur har fra høsten 2015 overtatt ansvaret for midlertidige veier og gang-/sykkelruter på lokalveinettet i Bjørvika. Ved ferdigstillelsen av Dronning Eufemias gate sommeren 2015, og Sydhavna høsten 2015, er Statens vegvesens prosjekt i Bjørvika nå avsluttet.

Henvendelser i forbindelse med de midlertidige kjøre-/ gang-/sykkelrutene kan gjøres til:
Geir Lynnebakken
Bjørvika Infrastruktur AS
Mobil: 90507385
E-post: firmapost@bjorvikautvikling.no

Trykk på kartet under for å laste ned i pdf.