Miljøoppfølgingsprogram OMOP og miljøresultater

I Bjørvika bygger vi stein på stein

I Bjørvika har vi lykkes med å få med miljøambisjonene helt fra starten av i alle prosjekter, og sørget for at ambisjonene overlever overgangene fra èn utbyggingsfase til en annen.

Last ned: Bjørvikautbyggingens Overordnet Miljø Oppfølgings Program (OMOP) (revidert i 2012).

Fastsettelse av entydige miljøkrav i konkurranseprogrammer for arkitektkonkurranser og miljøkrav i kontrakter med prosjekterende og entreprenører er eksempler på hvordan vi sikrer dette.

Egne miljøoppfølgingsplaner (MOP) for hvert enkelt prosjekt fra skissestadiet til overlevering bidrar til denne kontinuiteten.

Miljøsertifiseringen BREEAM har etterhvert fått en sterk posisjon i Norge og mange utbyggere ønsker å miljøsertifisere sine bygg. Dette gjelder også mange bygg i Bjørvika.

Felles årsrapport for miljø for alle utbyggerne
Bjørvika Infrastruktur utarbeider hvert år en årsrapport for miljø som oppsummerer miljøresultatene for alle utbyggere i Bjørvika. Rapporten favner alle pågående byggeprosjekter. Last ned:

Eksempeloverskrift

Eksempeltekst…