Nå har vi i Bjørvika Infrastruktur åpnet hele den 600 meter lange Operagata etter 13 års etappevis bygging. Dette er en viktig sykkelgate, der den løper parallelt med den mer trafikkerte Dronning Eufemias gate. Med sine røde sykkelfelt og brede fortau strekker Operagata seg fra øst til vest gjennom Bjørvika.

I øst er gata bilfri og har store plantebed og benker. Hele Operagata har et grønt og åpent preg med variert beplantning med blant annet trær som sølvpil, hvitpil, svartor og Ornæsbjørk.

Første etappe i vest

Arbeidet startet allerede sommeren 2007 fra Langkaia i vest til Nylandsveien. Første etappe ble ferdig våren 2008, og var viktig for at Operaen skulle kunne åpne. Denne vestre delen ble fullstendig rehabilitert fra våren 2017 til sommeren 2019, samtidig med bygging av Diagonale og hovedbiblioteket Deichman Bjørvika. I denne perioden ble gata oppgradert med nye tekniske anlegg, nye trær og asfaltering av gata og granittbelegg på fortau.

Neste etappe var brua over Akerselva som ble bygget fra oktober 2012 til september 2013. Denne delen gjorde det mulig å starte byggingen av Akerselvallmenningen, Munch Brygge og det som senere skulle bli Clarion Hotel.

Brua over Akerselva sett fra Akerselvallmenningen i november 2020.

Siste etappe i øst
Siste etappe som nå er ferdigstilt er området øst for Stasjonsallmenningen. Arbeidet startet januar 2018 og har blitt ferdigstilt i takt med bebyggelsen rundt.

Utsnitt av 3D-illustrasjon sett fra et fugleperspektiv, © 3D-modell Bjørvika og Oslo S-området www.bjorvikautvikling.no/3d-modell/ (sept.2020)

Viktig sykkelgate i Bjørvikas kommende sykkelnett

Gata er i vestre del en trafikkert gate, som i tillegg til å være en lokalgate, også er viktig for å kunne komme fra vest i byen til Schweigaardsgate og Grønland. I østre del ligger gata i et boligstrøk uten biltrafikk. Operagata er også Bjørvikas viktigste sykkelgate, med brede sykkelfelt i vest, til sykkelgate i øst. Senere skal denne delen av sykkelnettet i Bjørvika forlenges gjennom Bispevika til Sørenga og videre til Grønlikaia.

Lange siktlinjer

Fra østre enden i Operagata kan vi, via Tollbugata, se helt til Øvre Vollgate, en strekning på 1,4 km. Gata har hele veien trær på begge sider, med mulighet til å sette fra seg sykkelen og se på livet fra en av de mange benkene. Gata krysser gjennom tre sentrale byrom i Bjørvika, fra Anne-Cath Vestlys plass (tidligere Operaallmenningen) i vest, til Akerselvallmenningen og Stasjonsallmenningen.

Her noen bilder fra før gata var ferdig tatt 15. november 2013:

Foto/video: Vibeke Hermanrud