Opparbeidelse av Operagata vest går som planlagt og den vil stå ferdig til åpning av den nye operaen i april 2008.

200 meter av Operagata gjøres nå helt ferdig med permanent opparbeidelse fra vestsiden av Akerselva frem til den nye midlertidig gangbroen over E18. Gangbroen går over veien fra sentralbanestasjonen til Operaen. Området får 2 kjørefelt, fortau og oppstillingsplasser for buss og taxi. Skur 51 hvor operaprosjektets administrasjon har sittet er revet og Operagata blir midlertidig tilknyttet Havneveien hvor skur 51 stod.

Det er Oslo Vei AS som utfører arbeidet for Bjørvika Infrastruktur AS.


Illustrasjonen viser området rundt operaen slik den blir fra åpningen av operaen i april 2008.


Opparbeidelsen av Operagata vest går som planlagt.


Skur 51 er revet og Operagata tilknyttes Havneveien i dette området.


Skur 51 ble revet tidligere i år.